Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Ar-Ge Proje Yarışmasında Birincilik Ödülü Çukurova Üniversitesi'nin!

 

 

Adana (ÇÜHM) -

16.04.2013

Doğu Akdeniz Üniversiteleri İşbirliği çerçevesinde, "3. Doğu Akdeniz Üniversiteleri Bölgesel AR-GE Proje Pazarı ve AR-GE Proje Yarışması”, 11 üniversiteden 28 pojenin katılımı ile Zirve Üniversitesinde (Gaziantep) gerçekleştirildi.

Somut Ar-Ge proje önerilerinin tanıtımının sağlanması, Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi, yüksek katma değerli proje işbirliklerinin kurulması ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin daha aktif hale gelmesini hedefleyen 3. Doğu Akdeniz Üniversiteleri Bölgesel AR-GE proje pazarı ve AR-GE proje yarışmasına, Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mersin Üniveristesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Osmanaiye Korkut Ata Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Zirve Üniversitesi katıldı.

Ar-ge Proje Pazarı ve Ar-ge Proje Yarışmasında "Gün Işığı ile Uyarılabilen Nanofosforlar" başlıklı projeyle katılan, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Serindağ ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu  birincilik ödülünün sahibi oldu.

“Gün Işığı ile Uyarılabilen Nanofosforlar" Projesinin Getirdiği Yenilik!

“Gün Işığı ile Uyarılabilen Nanofosforlar" Projesinde, son yıllarda üzerinde bir çok çalışma yapılan lantanitleri kullanarak,  (Eu, Dy, Gd, Nd, Pr, Pm, Sm, Tb, Ho, Tm, Yb, Y) farklı renklerde, doğal ışık ile uyarılabilen, uzun ışıma özellikli fosforesans nano tanecikler sentezlenmiştir. Sentez yöntemi olarak, yanma yöntemi, sol-jel ve katı hal sentez yöntemleri kullanılmış ve birbiri içerisinde karşılaştırılarak en uygun yöntem belirlenmiştir. En uygun yöntem olarak, diğer yöntemlere göre hızlı, kolay ve ucuz bir proses olan yanma yöntemi belirlenmiştir. Bu yöntem, bir fırın içerisinde çok basit cam malzeme kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

Bu çalışmada, sentezlenen nano fosforların, literatürde büyük bir eksiklik olan, hiç uyarılmaya gerek duymadan, gün ışığında uyarılma ile uzun süreli ışıma yaptığı saptanmıştır.Elde edilen bileşiklerin gün ışığında uyarıldıktan sonra ışımaları görsel olarak fotoğraflanmıştır.

Bu bileşiklerin özellikle yol işaret ve çizgilerinde, acil çıkış yazılarında, tekstil ürünleri vb. birçok endüstriyel alanda kullanım alanına sahip olabileceği düşünülmektedir.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi