Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi Çalışma Esas ve Usulleri

Amaç: Çukurova Üniversitesi ile ilgili iç ve dış haberlerin akışının sağlanması.

Kapsam: Üniversiteye ilişkin bilgilerin haber haline getirilerek Haber Merkezi web sayfası üzerinden yayınlanması, yerel/bölgesel/ulusal basına ve ajanslara haber olarak iletilmesi, medyanın haber taleplerinin yazılı ve (veya) görsel olarak yerine getirilmesi. Haber Merkezi ‘Basın Meslek İlkeleri’ ne bağlı olarak görev yapar.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi Rektörlük Makamı’na bağlı olarak çalışır. Haber Merkezi’nde yazı işleri, haber muhabir(ler)i, görsel sorumlular ve web sorumlusu görev yapar. Haber Merkezi, Çukurova Üniversitesi ile ilgili bilgi akışını sağlamakla yükümlüdür. Her birimden bir haber temsilcisi görevlendirilir. Bu temsilcilerin görev ve sorumlulukları Rektörlük Haber Merkezi Sorumlusu tarafından düzenlenir.

Haber temsilcilerinin görevlerinin nitelikleri ve işleyişi:

Her birimdeki Haber Merkezi temsilcisi birimine ilişkin herhangi bir yenilik, gelişme ve değişimi haber müdürlüğüne bilgi mahiyetinde iletmekle yükümlüdür. Bilgiler temsilci tarafından internet üzerinden haber merkezinin e-mailine (habermerkezi@cu.edu.tr) yazılı olarak iletilecektir. Haber Merkezi Editörlüğü, ilgili bilgileri haber yapıp yapmama kararını verme hakkına sahiptir.

Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) profesyonel bir haber ajansı mantığı ile çalışır. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinden Haber Merkezi temsilcileri ile görüşür. Editörün denetiminde oluşturulan haberler web sayfasına yerleştirilirken, ulusal ve yerel medyaya e-mail ve faksla iletilir.

ÇÜHM'in Çalışma İlkeleri

• ÇÜHM, Üniversiteye ilişkin doğru ve eksiksiz haber verme amacı güder.
• ÇÜHM, Üniversitenin medya alanında temsilcisi olarak ve ona hizmet etmek amacıyla, Üniversite yararı için çalışır.
• ÇÜHM, Çukurova Üniversitesi’nin öncelikle yerel/bölgesel ve ulusal bazda doğru ve etkili biçimde tanınmasına yardımcı olur.
• ÇÜHM, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri olarak, ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, insan haklarına saygı, Atatürk Milliyetçiliği, laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti ilkelerini benimser.

 

iletisim1

 

Haber Merkezi Sorumlusu

Meral Kara DELEN
mdelen@cu.edu.tr, meraldelen@gmail.com

Tel  : 0322 338 70 70
GSM: 0541 431 84 79

iletisim1

 

Haber –Kamera

Fatih ERAY
fatiheray@cu.edu.tr, fatiheray@gmail.com

 

iletisim1

 

Haber –Kamera

Kadir PUSLU
kpuslu@cu.edu.tr, kadirpuslu@gmail.com

 

iletisim1

WEB Sorumlusu

Arzu Korkulu İŞLER
Yüksek Elektrik-Elektronik Müh.
Uzman
akorkulu@cu.edu.tr

 

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi