Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde Yenilikler

 

 

Adana (ÇÜHM) -

25.07.2013

Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı  Prof.Dr. Seyhan TÜKEL ile Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdik.


Sayın Prof. Dr. Seyhan Tükel hocam, bize sorumlu olduğunuz Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin misyonundan biraz bahsedebilir misiniz?

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin temel amacı, Üniversitemiz öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerinin bilimsel çalışmaların gelişimini destekleyen projelerin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerini takip etmektir. Birimin çalışma ilke ve esasları, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi ile düzenlenmektedir. Bu çerçevede öğretim üyelerinin bilimsel projelerini, araştırma görevlilerinin yüksek lisans ve doktora tezlerini yürütürken, proje tekliflerinin değerlendirilmesi süreçlerini takip eden birimimizin çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulamak isterim.

Birimimiz çalışmalarını, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılan yönerge çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi sadece Üniversitemiz Bilimsel araştırma başvuru ve uygulama süreçlerini yürütmüyor. Bunun dışında birimimiz aynı zamanda TÜBİTAK, SANTEZ projelerinin yürütülmesiyle ilgili avanslar, öğrenci bursları, yolluklar, proje teşvik ödemeleri, doğrudan temin işlemlerini de yürütmektedir.

 

Değerli hocam, geçtiğimiz ay BAP biriminin yönergesinde değişiklikler yaptınız ve Senato kararı ile bu değişiklikler onaylandı. Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri bilimsel çalışmalarını yaparken artık daha çok imkandan mı faydalanacak? Yönergedeki en belirgin başlıca yenilikler hakkında bize bilgi verir misiniz?

Üniversitemizin Bilimsel Araştırmalar Projeleri yönergesi, uzun süredir revize edilmemişti. Dolayısı ile güncelliğini kaybetmişti. Bildiğiniz gibi araştırmalar ortaya koymak ve bilimsel projeler üretmek Üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Araştırmaların nicelik ve nitelik olarak arttırmak, lisansüstü eğitim öğretim sürecinin etkinliğinin ve verimliliğinin proje ile desteklemek gibi konulardaki akademisyenlerimizin haklı taleplerin karşılanabilmesi için çalışmalar başlattık. Bu doğrultuda, Bilimsel Araştırma Projeler Yönergesi ve bütçe destekleri arttırıldı ve kullanım ilkelerinde çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Yönergemizdeki bana göre en belirgin yenilik, mevcut proje türlerine “Bilim İnsanı Yetiştirme ve Destekleme Projeleri (DP)”nin eklenmesidir. Bu gerçekten çok ihtiyaç duyulan ve bizlere gelen talepler doğrultusunda düzenlediğimiz bir proje türü.  

Proje türü olarak “Bilim İnsanı Yetiştirme ve Destekleme Projeleri (DP)” öğretim üyelerine ne gibi imkanlar sunmaktadır? Bu proje türünden biraz bahsedebilir miyiz hocam?

“Bilim İnsanı Yetiştirme ve Destekleme Projeleri (DP) başlığındaki proje ilişkin destek içeriği daha çok araştırmacıların bilimsel hareketliliğini arttıracak nitelikte düzenlendi. Bu proje kapsamında öğretim üyelerimiz ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı düzenleyebilecek, uluslararası bilimsel toplantılara katılabilecek, mülkiyet hakları ve patent desteği alabileceklerdir. Söz ettiğimiz bu destekler içerisinde, bilim insanlarının çalışma ortamı ve araştırma olanaklarının geliştirme desteği de bulunmaktadır. Bu çerçevede DP destekleri, ulusal ve uluslararası kurum dışı projeleri özendirme, uluslararası yayınları özendirme, yurt dışı akademik ve bilimsel deneyim geliştirme, makine-teçhizat bakım ve onarım destekleri şeklinde gruplandırıldı.  Böylece akademisyenlerimiz belli kriterleri sağlayan uluslararası yayınlarından dolayı başvurdukları takdirde destek alabileceklerdir. Sanıyorum bu destekler akademisyenlerimizin daha rahat araştırma yapmaları konusunda yönlendirici olabilecektir.

Akademisyenler tarafından yürütülen araştırmalar sırasında proje işlemlerinde bürokratik süreçlerin çok uzun zaman aldığı ifade ediliyor. Bu yeni yönergede bu sürece ilişkin düzenlemeler var mı?

Süreçlerin hızlanmasına yönelik yenilikler yapıldı. Bilimsel Araştırma Projelerinin başvuru ve değerlendirme sürecinde yeni bir otomasyon sistemi kullanılmaya başlanacak. Böylelikle, proje yürütücüleri yeni kurulacak otomasyon sistemi ile web üzerinden projeleri ile ilgili müracaat, takip ve birimle haberleşme gibi her türlü işlemlerini yapabilecekler. Söz konusu değişikliklerin bürokratik süreçleri hızlandıracağını düşünüyorum. Proje başvuru-değerlendirme-kabul süreçleriyle ilgili takvim belirlenerek üniversitemizin resmi web sitesinde duyuruldu.

2013-2014 dönemi proje başvurularının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları sonuna kadar toplanmasına, toplanan başvurulara ilişkin değerlendirmeleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında uzmanlar grubu değerlendirmesinden sonra Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ilan edilmesine karar verildi. Yani başvuru süreçleri iki dönemden dört döneme çıkarıldı. Bu yeniliklerin başvuru sürecine biraz daha esneklik ve pratiklik kazandırmasını öngörüyoruz.

Bu yeni yönerge ile birlikte yüksek lisans ve doktora proje önerilerinin, enstitü uzmanlık grubundan geldikten sonra beklemeden destekleneceğinin de belirtmem gerekir.

Çukurova Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından her yıl verilen Yüksek lisans/doktora ve alt yapı projelerindeki sayı nedir?

Yıllık sayılara bakıldığında şu rakamları görüyoruz:
2008 yılında 190 Yüksek lisans , 67 Doktora, 110 BAP, 10 Alt Yapı,
2009 yılında 187 Yüksek lisans, 145 Doktora , 185 BAP,  12 Alt Yapı, 
2010 yılında 296 Yüksek lisans, 114 Doktora, 175 BAP, 4 Alt Yapı,
2011 yılında 173 Yüksek lisans, 118 Doktora, 174 BAP, 11 Alt Yapı,
2012  yılında 141 Yüksek lisans, 100 Doktora, 158 BAP, 22 Alt Yapı,
2013 yılında 78 Yüksek lisans, 50 Doktora, 90 BAP ve 11 Alt Yapı projesi verilmiş. Henüz 2013 yılı başvuru dönemi kapanmadığı için 2013 yılında verilen sayılarda muhtemelen artış olacaktır.

Sayın hocam, son beş yılda verilen proje sayısında bir önceki yıla oranla bir artış oldu mu? Bu artış miktarı SCI kapsamında ki yayınlara yansıdı mı? Bir istatistiğe sahip miyiz?

Bilimsel Araştırma Projeler  biriminde kabul edilen projelerden üretilmiş SCI kapsamında yayınlanan çalışmalara ilişkin bir istatistik daha önce tutulmadığı için elimizde bu konuya ilişkin net bilgiler mevcut değil. Bununla birlikte, BAP projelerinin başvuru, izleme ve sonuçlarını takip edebileceğimiz yeni otomasyon sistemi ile bu tür bilgilere ulaşmamız mümkün olabilecek.

2012-2013 akademik yılında üniversitemiz araştırmacıları tarafından  SCI kapsamında taranan 790 adet yayın yapıldığını biliyoruz. Bu yayınların bir kısmının projelerden üretilmiş olması muhtemeldir.

Yüksek lisans/doktora ve alt yapı proje bütçelerinin miktarının düşük olduğu konusunda sıkıntılar vardı. Yeni yönergede bu konuda değişiklik oldu mu?

Kabul edilen yeni yönerge ve bütçe hazırlama ve kullanım ilkelerine göre  tüm proje türlerinin  destek miktarında bütçe imkanları dahilinde önemli  artışlar yapıldı. Burada üzerinde durulması gereken en önemli değişiklik, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlilik projelerinin bütçesinin iki katına çıkarılmasıdır. Yeni yönergeyle birlikte proje bütçelerindeki değişiklikler şu şekilde gerçekleşti:     

Bireysel araştırma proje bütçesi 9000  Türk Lirasından 10.000’e, Yüksek lisans  tez proje bütçesi 3000 TL’den 5000 TL’ye yükseltildi. Bunun yanı sıra 6000 TL olan Doktora tez proje bütçesi, 12.000 TL’ye, 9000 TL olan BAP bütçesi ise 10.000 TL’ye çıkartılmış oldu. Önceki yönergede Doktora (D), Tıpta Uzmanlık (TU), Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DHU) ve Sanatta Yeterlilik (SY) eğitimi için verilen  ve miktarı 6000TL olarak belirlenen proje desteği ise 12.000 TL’ye yükseltildi.

Bunlar çok önemli değişiklikler. Sizce bu yeni yönerge ile akademisyenlerin bilimsel dinamizmi bir ivme kazanacak mı? Proje başvuru sayısında artış bekliyor musunuz?

Bilimsel Araştırma Projeleri yönergesinin güncellenmesindeki temel amaç, araştırmalara verilen desteklerin güncellenerek akademisyenlere motivasyon sağlamasıydı. Üniversitemizin araştırma potansiyelini arttırmak, sadece bölgemize değil ülkemize de önemli katkılar sağlayacaktır.  Bilimsel Araştırma Projeleri birimi bütçesinin çok önemli bölümünü, üniversitemizin döner sermaye gelirinin %5 oranında yapılan kesintiden oluşan öz gelirimiz oluşturmaktadır.  Bu nedenle,  projelere daha yüksek miktarlarda destek sağlayabilmek için döner sermaye gelirlerimizin arttırılması yönündeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinde önemli  artışlar sağlanmasının  ileride desteklenecek projelerin bütçelerinde de artışları beraberinde getireceğini düşünüyorum.  Üniversitemiz bünyesinde çalışmalar yapan araştırmacılar çok daha fazla desteği hak ediyorlar. Bu doğrultuda uzun vadede, Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesi için gerekli güncellemelerin devam edeceğini belirtmek isterim. Bu vesileyle ve sizlerin aracılığıyla yeni yönergenin oluşmasında ve birimin emeği geçen Bilimsel Araştırmalar Projeler komisyon üyelerine, tüm öğretim üyelerimize teşekkürlerimi sunmak isterim. Onların düşünceleri ve deneyimleri, yeni yönergenin oluşmasında yol gösterici olmuştur.

Röportaj: Elif Pınar Aybay (ÇÜHM, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı)

 

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi