Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Ç.Ü. Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi Deneyimli Kadrosuyla Hizmet Veriyor

 

 

Adana (ÇÜHM) -

02.12.2013

Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü.) Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi Müdürü, KBB ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR ile merkez hakkında görüştük.

Sayın Özdemir, merkez kaç yılında kuruldu? Kuruluş amacı - misyonu nedir? Kısaca tanıtabilir misiniz?

Çukurova Üniversitesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi Müdürlüğü 1997 yılında faaliyete girdi. Kurulduğu yıllarda sadece işitme engelli bireylere eğitim verecek şekilde donanıma sahip olan merkezimizde zamanla Odyoloji birimiyle daha yakın çalışma ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaçla Ç.Ü. Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalından destek alarak, merkezin işitme engellilerin tanı ve tedavi alanlarında güçlendirilmesi sağlandı. Merkezimiz, bölgemizde yaşayan işitme engelli bireyleri en erken yaşta tespit ederek, ideal amplifikasyon ve rehabilitasyon programını uygulamak ve bu bireyleri topluma kazandırmak için ilk adımı atma vizyonuyla hizmet veriyor.

İnsan Haklarına Saygılı Olmak, İşitme Kaybının Erken Tanı ve Tedavisinin Önemini Vurgulamak Öncelikli Değerlerimiz Arasında Yer Alıyor.

Hocam merkezin amacı ve sorumluluğundan bahseder misiniz?

Merkez olarak, işitme engellilerin tanı ve rehabilitasyonundaki tüm gelişmeleri yakından izlemeyi ve bölgemizdeki hasta grubuna yeterli hizmeti verebilmeyi amaçlıyoruz. Akademik bir merkez olma özelliğini sürdürmek, hizmet içi eğitimin sürekli olmasını amaçlamak, sorumluluk bilincinde olmak, ülkemizdeki benzer merkezlere örnek olmak,  insan haklarına saygılı olmak, işitme kaybının erken tanı ve tedavisinin önemini vurgulamak öncelikli değerlerimiz arasında yer alıyor.

 

 

Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi’nde Hastalara 11 Kişiyle Hizmet Veriliyor

Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi’nde hastalara kaç personelle ve nasıl bir hizmet veriliyor?

Merkezimizde 3 odyolog, 1 odyometrist, 1 hemşire, 1 sağlık elemanı, 1 biyolog, 2 idari personel, 1 temizlik görevlisi, 2 odyoloji master öğrencisi görev yapıyor. Çukurova Üniversitesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi Müdürlüğü’nün hizmetleri arasında işitme seviyesinin belirlenmesi için odyolojik değerlendirme, saf ses odyometresi,  çocuk odyometres,  akustik empedans, OAE, ERA,  ASSR, yeni doğan taraması, işitme engelli çocukların aile eğitimi, işitme engellilere yönelik işitme-konuşma eğitimi, koklear implant aday seçimi, koklear implant kullanıcılarına yönelik işitme konuşma eğitimi, koklear implant cihazının programlanması ve konuşma bozukluklarına yönelik eğitim, artikülasyon bozukluğu, gecikmiş konuşma, yarık damak dudak hastalarının konuşma eğitimi yapılmaktadır.

 

Kekemeliği Olan (ARTİKÜLASYON) Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Eğitim Veriliyor Konuşma Terapisi Yapılıyor

 

(EMİSYON ODASI) İşitme Taraması Yenidoğan İşitme Taraması Testlerinin Yapıldığı Oda

 

(ERA TESTİ ODASI) Bir Hastayı Uyuttuktan Sonra Yapılan Özellikle İç Kulak Beyin Omurilik ve Beyinden Geçen İşitme Yollarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Üst Düzey İşitme Testi Yapılır.

 

Doğuştan İşitme Kaybı Olduğu Saptanıp Her İki Kulağa İşitme Cihazı Uygulanmış Bir Çocuğa Konuşma Eğitimi Odası

Hocam merkezinizi biraz daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Peki merkezinizin ileriye yönelik plan ve projeleri nelerdir?

Çukurova Üniversitesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi’yle ilgili önümüzdeki 5 yıllık amacımız ve vizyonumuz, işitme engelli bireylerin teşhis tanı ve tedavilerine yardımcı olmak, koklear implant için uygun adayları belirleyip ameliyata hazırlamak, koklear implant olan hastaların ameliyat sonrası cihazlarını ve bu cihazların kullanımıyla ilgili eğitimlerini planlamak, konuşma bozukluğu olan hastaların teşhis ve tedavilerine yardımcı olmak, yeni doğan tarama programıyla işitme engelli çocukların erken teşhisini sağlamak üzerine olacaktır.

 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Özdemir Kimdir?

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Özdemir, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 2000 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. Ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı'na başladı ve 2006 yılında "Koklear İmplant Uygulanan Hastaların İşitsel Performans Analizleri" başlıklı tezi ile Kulak Burun Boğaz Uzmanı oldu. Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki görevinin ardından öğretim üyesi olarak yeniden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı'na başladı. 2012 yılında Amerika Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nde klinik gözlemci-araştırmacı olarak bulundu. Yerel ve ulusal birçok toplantıda konuşmacı olarak yer aldı. Yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış çok sayıda bilimsel araştırma makale ve bildirileri vardır. Uzmanlık alanıyla ilgili saygın kitaplarda bölüm yazarlığı ve çevirileri mevcuttur. Halen, Ç.Ü. Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevlerini yürütmektedir.

 

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi