Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Çukurova Üniversitesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında da Gelişmeye Devam Edecek...

 

 

Adana (ÇÜHM) -

10.09.2013

- 2012-2013 eğitim yılını geride bıraktık. Aynı zamanda Rektörlük görevinizin bir yılını doldurdunuz. Geride bıraktığımız bir yılı genel olarak üniversite yönetiminin yaptığı çalışmalar çerçevesinden değerlendirebilir misiniz?

Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversite olarak bütüncül bir yaklaşımla kurumsal alt yapımızın iyileştirilmesini, eğitim ve öğretimimizin geliştirilmesini, bilimsel araştırma olanaklarımızın artırılmasını ve Üniversitemizin fiziki ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yakalayan bir üniversiteye dönüştürülmesini öncelikli hedeflerimiz olarak belirlemiştik. Bununla birlikte, üniversite-sanayi işbirlikleri, şehrin gelişip değişimine hizmet edecek kültürel ve sanatsal çalışmaları yoğun bir şekilde yapmak için planlar yaptık. Bu doğrultuda, göreve başladığımız günlerde üniversitemizde eğitim ve öğretimin daha verimli olabilmesi için, çalışma arkadaşlarımla birlikte akademik birimlerimizin tümünü yerinde ziyaret ederek, geri bildirimlerini aldık ve sorunlarını tespit ettik. Bu sorunların çözümü için oluşturduğumuz planlama sürecini de hızlı bir biçimde başlattık. Bu planlamalarla belirlediğimiz hedeflerimize ulaştığımız söylenebilir. Ancak hala yapılacak çok çalışma, gerçekleştirilecek birçok uygulama var.

"Bu yıl yine özellikle bütçe çalışmalarına önem verdik ve var olan bütçemizi önemli oranda yükseltebilmek için Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yoğun görüşmelerde bulunduk"

Tüm bunları yapmak için gerekli adımların başında bütçe faaliyetlerini gündemimize aldık. Göreve başlamamızın sonrasındaki 20 gün içinde, 2013 yılı bütçemizi hazırlayıp, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndaki bütçe görüşmelerine katıldık. Birkaç yıldan beri kapalı olan Sağlık Sektörü faslını yoğun görüşmeler sonucu açtırarak, hem bütçe tavanımızı yükselttik hem de Balcalı Hastanesi’nin Ameliyathanesinin yenilenmesi için ek 5 milyon TL’lik bir mali kaynak elde ettik. Bu yıl yine özellikle bütçe çalışmalarına önem verdik ve var olan bütçemizi önemli oranda yükseltebilmek için Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yoğun görüşmelerde bulunduk. Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz.

Çukurova Üniversitesi yönetimi; öğretim üyelerine özgür bir araştırma ortamı yaratan, var olan imkânları maddi ve manevi açıdan iyileştirmeyi hedefleyen, fiziki ve teknolojik altyapıyı güçlendirerek araştırma imkân ve kültürünü geliştiren, bilimsel yayın süreçlerinde yaşanan sorunları çözmeyi kendine hedef edinen ve çözüm üreten yönetim anlayışını benimsemiştir.

Kuşkusuz, bir üniversite için gelişmek, yalnızca iyi bir eğitim vermeyi ve bilimsel alanda çalışmalar yapmayı değil, bu çalışmaları yapan kişilerin özlük haklarına saygı gösterip onların haklarını vermeyi de gerektirir. Bu nedenle, göreve geldiğimiz günden itibaren öğretim üyelerimizin profesör ve doçent kadrosuna atanma çalışmalarını tamamladık.   

 

"Çukurova Üniversitesinde 2008-2013 yılları arasında 21 adet SAN-TEZ projesi alınmış olduğunu ve üniversitenin Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) kendi öz-kaynaklarından yılda yaklaşık 9 Milyon TL kaynak aktardığını görüyoruz. Çukurova Üniversitesi aynı zamanda TÜBİTAK’tan en fazla sayıda proje alan 5. Üniversite olup, proje başvurularındaki başarı oranı yaklaşık %30’dur. "

 

"Ülkemiz Yükseköğretim kurumlarının Bologna sürecine dahil olmasıyla birlikte, üniversitelerin Avrupa Birliği içerisinde yer alan diğer üniversitelerle olan bağlantıları ve ortaklıkları giderek arttı."

- Çukurova Üniversitesinin son bir yılda uluslararası alanda yaptığı atılımlardan kısaca söz eder misiniz?

Uluslararasılaştırma faaliyetleri 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan üniversitemizin önemle üzerinde durduğu bir konudur. Ülkemiz Yükseköğretim kurumlarının Bologna sürecine dahil olmasıyla birlikte, üniversitelerin Avrupa Birliği içerisinde yer alan diğer üniversitelerle olan bağlantıları ve ortaklıkları giderek arttı.

Bu çerçevede, Çukurova Üniversitesi Avrupa komisyonu tarafından verilen diploma eki etiketi almış bir üniversitedir. Türkiye’de “Diploma Eki Etiketi” alan çok az sayıda üniversite olduğunu vurgulamak gerekir. “Diploma Eki Etiketi” Çukurova Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerin diplomasının uluslararası bir tanınırlığa sahip olduğu anlamına geliyor. Bu tanınırlık üniversitemizde mevcut bulunan bütün bölümler için geçerlidir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında uluslararası alanda tanınır olmanın avantajlarından yararlanacaklar. Bu da, yurtdışında eğitimlerine devam etmek isteyen veya iş arayan mezunlarımız için çok büyük faydalar sağlayacak bir gelişmedir. AKTS çalışmalarımızı sonlandırmak üzereyiz. Bu çalışmanın sonunda AKTS etiketi için başvuracağız. Bu etiketi almayı planlıyoruz.

Bununla birlikte biz yönetim olarak Afrika, Uzak Doğu ve ABD üniversiteleriyle iş birliği yaparak Çukurova Üniversitesi’ni bir çekim merkezi haline getirmek, Çukurova Üniversitesi’nin tüm dünya üniversiteleri sıralamasındaki yerini çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. ERASMUS ve MEVLANA gibi değişim programlarının yanı sıra yurt dışındaki üniversitelerle ikili anlaşmalar ve protokoller yaparak uluslararası alanda akademik faaliyetlerimizin ve araştırmalarımızın sayısını artırmak için çalışıyoruz. Bu amaçla Dış İlişkiler Ofisi ve Uluslararası Öğrenci ofisimiz geçtiğimiz yıl yapmış oldukları çalışmalarla önemli mesafeler kat etmişlerdir.

"Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrenciler için ilk defa kurulan Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (Çukurova TÖMER) ise 2012-2013 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirdik." 

- Hocam, üniversitemizin bu çerçevede ev sahipliği yaptığı Uluslararası öğrenciler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Üniversitemizde her yıl ofisimizin düzenlediği sınavlar sonucunda yurtdışından lisans ve lisansüstü öğrenciler kabul ediyoruz. Çukurova Üniversitesi’nde eğitim gören Uluslararası öğrenciler, Türk uyruklu öğrencilerin yararlandığı bütün sosyal haklardan yararlanıyorlar. Türk öğrencilerimiz hangi imkânlardan yararlanıyorlarsa uluslararası öğrencilere de eksiksiz aynı imkânları sunuyoruz. Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrenciler için ilk defa kurulan Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (Çukurova TÖMER) ise 2012-2013 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirdik. 

- Hocam, üniversitemizde son dönemde üniversite-sanayi işbirliği üzerine var olan çalışmalardan kısaca bahseder misiniz?

Biz yönetim olarak üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek adına sanayicilerimize ulaşmaya çalışıyor ve sanayi ile ortak proje ve lisansüstü tezler geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Üniversitede üretilen bilgilerin patentlenerek sanayinin kullanımına açılmasını ve nihai ürünlere dönüşmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, sanayicilerimizle üniversitenin bir araya gelmesini sağlayan toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarla, sanayicilerimizi SAN-TEZ projeleri hakkında bilgilendirmeyi amaçladık. Çukurova Üniversitesi olarak, sanayi ortaklı projeler geliştirmek için sanayicilerimize teklifler götürmeyi sürdüreceğiz. Bu konuda sanayicilerimizde bir bilinç oluşturmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Çukurova Üniversitesinde 2008-2013 yılları arasında 21 adet SAN-TEZ projesi alınmış olduğunu ve üniversitenin Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) kendi öz-kaynaklarından yılda yaklaşık 9 Milyon TL kaynak aktardığını görüyoruz. Çukurova Üniversitesi aynı zamanda TÜBİTAK’tan en fazla sayıda proje alan 5. Üniversite olup, proje başvurularındaki başarı oranı yaklaşık %30’dur. Bununla birlikte, son yıllarda öğretim üyesi sayısının artmamasına rağmen toplam akademik yayın sayılarında artış devam etmiştir.  Çukurova Üniversitesi Türkiye’deki üniversiteler içerisinde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında 10’uncu, yıllık toplam yayın sayısında ise 13’üncü sıradadır.

"...üniversitemizde Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi kurduk. Bu birimin temel amacı, Üniversitemiz öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerinin bilimsel çalışmalarda gelişimini destekleyen projelerin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerini takip etmektir."

“Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi revize edildi ve bütçe destekleri arttırıldı ve kullanım ilkelerinde çeşitli düzenlemeler yapıldı”

Bu çerçevede, üniversitemizde var olan proje anlayışını geliştirmek adına BAP projelerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptık. Üniversitemizin Bilimsel Araştırmalar Projeleri yönergesi, uzun süredir revize edilmediğinden güncelliğini kaybetmişti. Araştırmaları nicelik ve nitelik olarak arttırmak, lisansüstü eğitim-öğretim sürecinin etkinliğinin ve verimliliğinin proje ile desteklemek gibi konulardaki akademisyenlerimizin haklı taleplerinin karşılanabilmesi için çalışmalar başlattık. Bu doğrultuda, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi revize edildi ve bütçe destekleri arttırıldı ve kullanım ilkelerinde çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Bunun yanı sıra, üniversitemizde Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi kurduk. Bu birimin temel amacı, Üniversitemiz öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerinin bilimsel çalışmalarda gelişimini destekleyen projelerin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerini takip etmektir. Birimimiz, TÜBİTAK, SAN-TEZ, KOSGEB, Kalkınma Ajansı vb. ulusal kaynaklı proje destek kurumları ile Avrupa Birliği gibi uluslararası proje fon kaynaklarından üniversitemizin en yüksek oranlarda destek almasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Üniversitemizin proje başvurularındaki başarı oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizmek gerekir. Biz bu oranı sürekli olarak artırma hedefindeyiz. Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde bulunan ÜSAM ve Teknokent vasıtasıyla sanayi ile işbirliği çalışmaları sürdürülüyor. Yeni birimlerimizin çabaları sonucunda sanayiyle birlikte gerçekleştireceğimiz proje sayılarını artırmamızın mümkün olacağını düşünüyorum.

- Üniversite- sanayi iş birliğine yönelik bu çalışmaların Üniversite Kurumsal Kimliğine ne gibi dönüşleri oluyor?

Üniversitemiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın 2012 yılına ait verilere göre hazırladığı  “2013 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” değerlendirmesinde geçtiğimiz yıla göre 3 sıra yukarı çıkarak 17. sıraya yükseldi. Biz yönetim olarak üniversitesinin bu konuda mevcut olan alt yapısını güçlendirerek, önümüzdeki yıllarda endeks sıralamasında daha üst sıralarda yer almasını hedefliyoruz.

- Dünya üniversitesi olma yolundaki Çukurova Üniversitesinin kurumsal kimlik çalışmaları nasıl ilerliyor?

Üniversitenin kurumsal kimliğe sahip olması için başlattığımız çalışmalar hızla devam ediyor. Üniversitemizin görünen yüzünü değiştirmeye yönelik bir dizi çalışmayı gerçekleştirdik. Kurumsal logomuzun yenilenmesi ve sabitlenmesine ilişkin çalışmalar yapıldı, buna ek olarak 1 Ocak 2013 itibariyle kurumsal web sitemizin tasarımları yenilendi. Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren İletişim Koordinatörlüğü altında yer alan, günümüz teknolojisine uygun, çağımızın gerekliliklerini yerine getiren bir Haber Merkezi kurarak üniversitenin tüm paydaşlarıyla ve dünyayla olan iletişim ve etkileşimini sağlayacak bir birimi faaliyete geçirdik. Bunun yanı sıra, Çukurova Üniversitesi kurumsal iletişim gazetesi KampüsHaber yayına başladı. Kurumsallaşma çalışmalarına büyük önem veriyoruz, önümüzdeki dönemlerde de bu konuda çalışmalarımız devam edecek.

"...üniversitemizin 40 yıllık geçmişinde ilk kez bir Aday Öğrenci Ofisi kuruldu. Öğrenci adaylarına gönüllü öğrenciler ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü öğretim elemanları tarafından tercihleri konusunda destek verildi."

- Öğrencilerin üniversitemizi tanıması konusunda ne tür faaliyetler yürütülüyor?

Öğrenci adaylarının Çukurova Üniversitesini tanıma fırsatı bulduğu en önemli etkinlik 11. Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım Günleri oldu. Bu kapsamda 13.700 civarında öğrenci  kurulan stantları gezerek üniversitemizle ilgili bilgiler aldı. Üniversitemizin tüm fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokullarının ve öğrenci kulüplerinin katıldığı tanıtım günlerinde ayrıca 34 farklı üniversite tarafından stant açıldı. Bununla birlikte üniversitemizin 40 yıllık geçmişinde ilk kez bir Aday Öğrenci Ofisi kuruldu. Öğrenci adaylarına gönüllü öğrenciler ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü öğretim elemanları tarafından tercihleri konusunda destek verildi. Yine kayıtlar sırasında öğrencilerin daha kolay ve hızlı kayıt yaptıracağı ortamlar oluşturuldu. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimize oryantasyon programı yaparak, öğrencilerimizin üniversitemizi ve şehrimizi hızlı bir şekilde tanımalarını sağladık. 2013-2014 öğretim yılında da öğrencilerimize oryantasyon programı düzenleyerek üniversiteyi ve Adana’yı tanımalarına yardımcı olacağız.

- Yeni öğretim yılında üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı nedir? Yeni öğrencilerle ilgili ne gibi hazırlıklar yapılıyor?

Yaz boyunca yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlık yaptık. Merkezi dersliklerimiz var. Orada eğitim öğretim alt yapımızı geliştirmeye çalıştık. Huzurlu ve verimli bir eğitim dönemi geçirmeyi istiyoruz.

2012-2013 öğretim yılında 7 bini aşkın öğrencimizi mezun ettik. 2013-2014 öğretim yılında ise ek kayıtlarla beraber 11 binin üzerinde yeni öğrencimizi karşılamaya hazırlanıyoruz.  Yeni gelecek olan öğrencilerimizle beraber, öğrenci sayımız 4 bin beş yüzü lisansüstü olmak üzere yaklaşık 46 bin olacak. 2013 Öğrenci Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre ilk 1000’de 35, ilk 2000’de ise 51 öğrenci Çukurova Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerini tercih etmiştir.

- Hocam, geçtiğimiz sene içerisinde üniversitede oldukça yoğun alt yapı ve yenileme faaliyetleri gerçekleşti. Bize kısaca bu faaliyetlerden söz eder misiniz?

Üniversitemizin fiziki alt yapısını güçlendirmek, öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize daha iyi şartlarda bir üniversite deneyimi sunabilmek için bütçe dahilinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda, göreve başladığımız altı aylık süreçte Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Üniversite’de 30 farklı birimde, Fakülte, Yüksekokul ve Merkezde tadilat, onarım ve yapım işi gerçekleştirildi. Ayrıca, çeşitli fakülte ve yüksekokullarımızın ihtiyaç duydukları binalar için ihale süreçleri başlatıldı ve temeller atıldı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde üniversitemizde gerçekleşen KOÇFEST, XVII. Akdeniz Oyunları çerçevesinde üniversitemizin spor tesislerinde ve Kayıkhanemizde yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Ev sahipliği yaptığımız spor etkinlikleri sonrasında yeniden düzenlenmiş olan tesislerimiz üniversitemiz öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin hizmetine sunuldu.

Üniversitemizin alt yapısında ihtiyaç duyulan doğalgaz, kanalizasyon, bina içi ve dışı bakımların bir çoğu 2012-2013 öğretim yılında tamamlandı. Bunlara ek olarak 2013-2014 öğretim yılı içerisinde üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan yenileme ve tadilat işleri de başlamış durumdadır.

Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Yüksek Okulu yeni binasının yapımına başlandı. Üç amfi ve 16 derslikten oluşacak olan inşaatın kazı işleri tamamlandı.

Yaklaşık yedi dönümlük bir alana yayılacak olan Yumurtalık MYO binasında engelli öğrenciler için asansör, 15 laboratuvar ve öğrenci kantini bulunacak. Ayrıca sinema ve televizyon endüstrisinin işleyiş yapısına göre tasarlanan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenci Radyo ve TV Stüdyolarının bulunacağı binanın yapımına başlandı. Bu binanın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kısa sürede tamamlanacağını düşünüyorum.

"2012-2013 öğretim yılı içerisinde Mersin’de düzenlenen XVII. Akdeniz Olimpiyatlarının kano, kürek ve hentbol müsabakalarına ev sahipliği yaptık. Bu kapsamda imzaladığımız protokol ile üniversitemizdeki bazı spor tesisleri yenilendi, ayrıca Kayıkhanemize yeni spor tesisleri kazandırılmış oldu."

- 2012-2013 öğretim yılında üniversitemizde gerçekleşen sanat, kültür ve spor faaliyetleri nelerdir?

2012-2013 öğretim yılı içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın destek verdiği 100’ü aşkın aktivite düzenlendi. Üniversitemizin kuruluşunun 40. yılında KOÇFEST’e ev sahipliği yaptık. Festival kapsamında pek çok aşamayı geçerek finale kalmış 5 bine yakın sporcuyu ağırladık, kampüs ve şehirdeki spor tesislerinde bu etkinlik süresince Türk sporunun önemli müsabakaları gerçekleşti. Öğrencilerin üniversite yıllarında bu tür sportif ve kültürel etkinliklere sağlıklı koşullarda katılmasını sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.

Ayrıca, yine üniversitemizin 40. yılına denk gelen 22. Bahar Şenliklerine öğrenci kulüpleri ve yabancı öğrenci toplulukları katıldı. Çeşitli yarışmalar, turnuvalar, söyleşiler, paneller ve tiyatro gösterileri düzenlendi. Amatör müzik gruplarının yanı sıra birçok ünlü sanatçı ve grubu da misafir ettik.

2012-2013 öğretim yılı içerisinde Mersin’de düzenlenen XVII. Akdeniz Olimpiyatlarının kano, kürek ve hentbol müsabakalarına ev sahipliği yaptık. Bu kapsamda imzaladığımız protokol ile üniversitemizdeki bazı spor tesisleri yenilendi, ayrıca Kayıkhanemize yeni spor tesisleri kazandırılmış oldu. Bugünlerde Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonluğu hazırlık çalışmalarına da ev sahipliği yapıyoruz. Bu bağlamda, üniversitemizi engelsiz mekan haline getirmek için çalışmalarımızın devam ettiğini de belirtmek isterim. Engelli öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmelerine destek olabilmek amacı ile binalarımızı yeniden düzenliyor ve tasarlıyoruz.

- Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Öncelikle üniversite öğrenimine yeni başlayan ve devam eden öğrencilerimize başarılı bir öğrenim yılı diliyorum. Öğrencilerimize en yüksek düzeyde eğitim vermek için çalışan akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çukurova Üniversitesi köklü bir geçmişe sahip, bölgesinde lider büyük bir üniversitedir. Üniversitemizin öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimizin desteğiyle sürekli olarak gelişimini sürdüreceğine ve dünya sıralamasında üst sıralara doğru yükseleceğine inanıyo

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi