Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

SAN-TEZ Programı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

 

 

Adana (ÇÜHM) -

26.06.2013

Çukurova Üniversitesi ve Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'nın birlikte düzenlediği SAN-TEZ Programı Bilgilendirme Toplantısı Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Başkanlığı binasında Seyhan Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Elekçioğlu, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı Genel Sekreteri Mustafa Keskin, çok sayıda akademisyen ve sanayici katıldı.

Toplantı Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesini tanıtan bir sunum ve Çukurova AOSB Genel Sekreteri Mustafa Keskin'in konuşmasıyla başladı. Toplantıda, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Çukurova Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana geçen sürede üniversitenin Adana kentine ve bölgesine sosyal, kültürel, entelektüel ve ekonomik alanda birçok katkı sağladığını ifade etti. Prof. Dr. Tükel, üniversitelerin başarılı olabilmelerinin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı olmak üzere üç temel alanda topyekün başarıya ulaşmalarına bağlı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tükel, öğretim üyeleri ve araştırmacıların yeni fikirler ürettiklerini ancak, sözkonusu fikirleri hayata geçirebilmek için yeterli altyapı koşullarını sağlamada gerekli mali destek, nitelikli insan gücü bulmakta ve özellikle de nitelikli insan gücünü üniversitede tutabilmekte zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Tükel, SAN-TEZ projelerinin kamu-üniversite işbirliğinin arttırılması, üniversitede üretilen bilginin ticarileştirilmesi, Ar-Ge faaliyetleri ve yenilikçi şirketlerin arttırılması, bölge sanayimizin rekabet gücünün arttırılması için önemini vurguladı. Prof. Dr. Tükel kouşmasında, TUBİTAK, SAN-TEZ, BAP, KOSGEP gibi proje desteklerinin öneminin altını çizdi. Prof. Dr. Tükel, ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerinden dolayı mutlu olduğunu ve ilerleyen dönemlerde toplantıda daha fazla katılımcıların yer alacağını ümit etiğini belirtti.

Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı Genel Sekreteri Mustafa Keskin kendilerine, Türkiye ile Avrupa ülkeleri kıyaslanmasında üretimde veya ihracatta katma değer yaratacak durumların oluşturulmaması, yeni buluşların yapılmaması ve yeni ürünlerin piyasya çıkartılmamasıyla ilgili eleştirilerin yöneltildiğni belirtti. Söz konusu olumsuzlukların üniversite ile sanayinin biraraya gelmemesinden kaynaklandığını belirten Keskin, bu durumun kısır bir döngü haline geldiğini söyledi. Üniversitenin gidip sanayiye mi teklifte bulunmalı yoksa sanayi mi gidip üniversiteye talepte bulunmalı sorusu üzerinde sürekli konuşulduğunu belirten Keskin, söz konusu bu kısırdöngüyü Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılacak ortak çalışmalarla çözeceklerini belirtti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile üniversitede yapmış oldukları toplantıda, Adana'dan en az 15'in üstünde SAN-TEZ projesi beklediğinin ifade edildiğini söyleyen Keskin, sanayicilerin bu projeye duyarsız kalmaması gerektiğini, bu durumun ülkemiz, bölgemiz, sanayicilerimiz ve üniversitemiz açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Toplantıda söz alan Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin, Adana'da Organize Sanayi Bölgesinde ve dışında güçlü bir sanayici kesimin var olduğunu belirtti. Prof. Dr. Serin üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek adına Adana Organize Sanayi ile Çukurova Üniversitesi'nin birlikte yapacağı çalışmaların ülkenin ve bölgenin kalkınmasındaönemli bir yeri olduğunu ifade etti.. Bu çerçevede öğretim üyelerinin çok iyi projeler üretebildiklerini belirten Prof. Dr. Serin, , üniversitenin daha kurumsal hale gelmesi için Çukurova Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin kurulduğunu söyledi.

SAN-TEZ programı başlıklı sunumunda, programının amacının üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, sanayicilerimizin, üniversitelerin bilgi birikiminden yararlanmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serin, yapılacak olan işbirliği doğrultusunda Ar-ge çalışmaları ile akademik bilginin ürüne dönüşmesinin sağlanacağını, yüksek katma değerli ürün ve üretim yöntemleri geliştirilebileceğini ifade etti. SAN-TEZ programının hedefinin sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli sayısının arttılması, üniversite-sanayi kamu işbirliğinin kurumsallaştırılması, sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Serin böylece akademik bilginin ticarileşmesi, yeni ve yenilikçi şirketlerin yaratılmasının hedeflendiğini belirtti.

Katılımcılara San-Tez Proje süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Selahattin Serin, sürecin proje başvurusu, ön değerlendirme, değerlendirme, karar, sözleşme, ödeme işlemleri, izleme, mali inceleme - denetim, proje sonuçlarının değerlendirilmesi olduğunu ifade etti.

SAN-TEZ projelerine yılda iki defa başvuru yapıldığını belirten Prof. Dr. Serin SAN-TEZ projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart ayının 15'i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos ayının 15'i olarak belirlendiğini söyledi.

Toplantı konuşmaların ardından katılımcıların sorularıyla devam etti.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi