Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Bologna Uzmanları Çukurova Üniversitesi’nde

 

 

28.03.2013

Adana (ÇÜHM) -

Çukurova Üniversitesi’nin Bologna sürecine ilişkin çalışmalarının değerlendirildiği kurumsal ziyaret programı, Bologna Süreci Uzmanlarının Çukurova Üniversitesi Üst Yönetimi ve birimleriyle olan görüşmeleriyle gerçekleşti.

Çukurova Üniversitesi Rektör yardımcıları ve Rektör Danışmanlarının, Üniversite Genel Sektereri, Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK), Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), Eğitim Geliştirme Kurulu (ÇEGEK), Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu (UAİK) üyelerinin, Öğrenci Konseyi Başkanı’nın, Erasmus ve Farabi Programları Koordinatörlerinin katıldığı toplantılarda yapılan sunum ve tartışmalar çerçevesinde Bologna sürecinde üniversitesinin geldiği aşamalar değerlendirildi. 

iletisim1

iletisim1

Program çerçevesinde Bologna Süreci uzmanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uluslararası  İlişkiler Ofisi ve Erasmus Ofisi ziyaretlerinde yönetici ve çalışanlarla yapılan toplantılar kapsamında gelen-giden öğrenciler, derslerin ve kredilerin tanınması, öğrenci ve personel değişimindeki sorunlar, fiziki ve insan kaynaklarındaki mevcut durum ve geliştirmeler üzerine fikirler paylaşıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sosyal Bilimler enstitüsüne yerinde ziyaretlerde bulunan çalışma grubu, ziyaretler sonrasında Öğrenci Konseyi ve Öğrencilerle buluşarak bir Açık Oturum gerçekleştirdi. Öğrencilerinin Bologna Sürecindeki hak ve sorumluluklarının tartışıldığı açık oturumda, öğrenci merkezli eğitim, eğitimde eşitlik, yaşam boyu öğrenme ve istihdam edilebilirlik başlıkları altında tartışmalar yürütüldü.

iletisim1
iletisim1

Çukurova Üniversitesi’ni ziyaret eden Bologna Süreci Uzmanlarının ziyaret sonuçlarının değerlendirdiği raporda ortaya çıkan başlıklar üniversite üst yönetimi ve çeşitli birim temsilcileriyle paylaşıldı. Rapor sonuçlarının paylaşımı sonrasında Çukurova Üniversitesi Üst Yönetimi, BEK, ADEK temsilcileri, Fakülte Dekanları, ÇEGEK üyeleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve  Strateji Daire Başkanının katıldığı  ziyaret sonucunun değerlendirildi bir oturum gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Bologna Sürecinde Etiket almaya hak kazanmış ve alan yeterliliklerini uygulamış bir üniversite üzerinden iyi örnek sunumu ve değerlendirmesi yapıldı. Çukurova Üniversitesi İ. Akif Kansu Toplantı Salonunda gerçekleşen  İyi Örnek Sunumu ve Değerlendirmesi Başlıklı Toplantıya Bölge Üniversitelerinin temsilcileri, Çukurova Üniversitesi Yönetimi, BEK, ADEK temsilcileri ve ÇEGEK üyeleri katıldılar.

iletisim1

iletisim1

İ. Akif Kansu Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantı, mevcut kanın ve genel kurul kararları çerçevesinde öngörülen faaliyetler ile ilgili bölge üniversitelerinin temsilcilerinin durum değerlendirmelerinde bulunduğu ve bölge düzeyinde ortak sorunların tartışıldığı İş Yüküne İlişkin Tartışma ve Değerlendirme  başlıklı oturumun ardından sona erdi.

Bologna Süreci Kapsamında Çukurova Üniversitesi,

  • Çukurova Üniversitesi 2003-2004 akademik döneminde geliştirdiği pilot proje kapsamında Avrupa Yüksek Alanına giren ülkelerin yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine başladı.
  • Diploma Eki Düzenlemesi yapılmasının ardından AB Komisyonu, 2006-2010 ile 2012-2015 yılları arasında üniversitemize “Diploma Eki Etiketi” onursal belgesini verdi.
  • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine kapmasında program yeterlilikleri ÇEGEK çalışmalarıyla belirlendi.
  • Üniversite genelinde seçmeli dersler %25 oranında düzenlendi
  • İç ve dış paydaşlar çerçevesinde Paydaş Analizleri yapıldı
  • Üniversite verilen derslere ilişkin öğrenme çıktıları hazırlandı
  • Program çıktıları güncellendi
  • Üniversitede eğitim veren tüm birimlerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) hesaplamaları tamamlandı.
  • 2006 yılı itibariyle Çukurova Üniversitesi mezunlarına Diploma Eki verilemeye başlandı. 

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi