Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Çukurova Halk Kültürü Müzesini Kuracağız!

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve  Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Prof.Dr. Erman Artun bilim ve sanat alanında aldığı ödüllere bir yenisini ekledi.

iletisim1

Adana (ÇÜHM) -

01.04.2013

7.Uluslararası Çukurova Sanat Günlerinin düzenleyicisi Çukurova Sanat girişimi adına seçici kurul "Çukurova Ödülünü" Prof.Dr. Erman Artun'a verilmesini uygun bulmuştur. Aynı zamanda  Türkoloji Araştırma Merkezini yöneterek ulusal kültüre hizmetleri dolayısıyla da 5.Çukurova Ödülüne uygun görülmüştür. 7.Uluslararası Çukurova Sanat girişimi adına seçici kurulun bu ödülü vermekteki gerekçesi şu şekilde belirtilmiştir:

"Prof.Dr. Erman Artun, yaşamımın  uzun bir doneminde 22’si yayınlanmış 24 kitap yazarak, Çukurova Üniversitesi kampusunde bin iki yuz objeden oluşan Çukurova Halk Kültürü Müzesi’ni kurarak, yaptırdığı lisans, yuksek lisans, doktora tezleriyle de kozasını ördüğü özgün akademik calışmaları ile yöre kültür birikiminin ortaya konulup gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir işlev üstlenmiştir.  Çukurova halk edebiyatı ve halk kültürüne yaptığı büyük hizmet ve bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi'nde 6592 yazara ait 16700 makalenin yer aldığı günlük seksen devletin yararlandığı yıllık sekiz milyon girişli Türkoloji Araştırma Merkezi’ni yönettiği ulusal kültüre hizmetleri dolayısıyla bu ödüller sayın Prof.Dr. Erman Artun' a takdim edilmiştir."

iletisim1
iletisim1

Sayın Prof.Dr. Erman Artun Çukurova Üniversitesi kampüsünde bin iki yüz objeden oluşan Çukurova Halk Kültürü Müzesini kurdunuz. Halk Kültürü Müzesi Çukurova Üniversitesine hangi amaçla kuruldu kısaca anlatır mısınız?


2006 yılında Çukurova Halk Kültürü Müzesi’nin kurulması ve malzemelerinin derlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmış, bu bağlamda Türkiye’nin en zengin içerikli 1500 parça folklorik malzemesi (obje), öğrencilerimizin de katkısıyla büyük bir emekle bir araya getirilmiştir. Bir kültürel miras olarak halk kültürü malzemelerinin saklanması ve sergilenmesi Çukurova bölgesi ve üniversitemiz için büyük önem taşımaktadır. Çukurova Halk Kültürü Müzesi, binlerce yıllık geleneksel Anadolu ve Osmanlı kültürünün oluşumu ve gelişimi sürecinde öncü kent kimliğini taşıyan Çukurova’nın kentlinin ve kenti ziyaret eden turistlerin bu birikimi görerek, hatta yaşayarak öğrenebileceği bir kent müzesi oluşturmak, özellikle çocuk ve gençlere hemşerilik bilinci aşılamak amacıyla kurulmuştur. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi Sitesi’nde Halk Kültür Müzesinin eşyalarının bir bölümü görsel olarak sergilenmektedir.  

iletisim1
iletisim1

Prof.Dr. Erman Artun'un 20  yurtdışı olmak uzere yüz onun üzerinde yayımlanmış bilimsel makalesi ve 22 kitabı bulunmakta

Çukurova Halk Kültürü Müzesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Müzede bulunan 1500 folklorik malzeme içerisinde halılar, kilimler, geleneksel kıyafetler, mutfak malzemeleri, heybeler, tarım aletleri vb. gibi pek çok folklorik malzeme bulunmaktadır. Binlerce yıllık kültürel birikim neticesinde oluşan bu folklorik malzemelerin günümüz kuşaklara tanıtılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını görev bildik.         

Halk Kültür Müzesi Çukurova Üniversitesinde nerede hizmet vermektedir?

Türk halk kültür müzeciliği ne yazık ki kurulması konusunda yapılan sistemli mücadelelere, ciddi girişimlere karşın, halk kültürünün müzelenmesi konusunda başarılı olamadı. Kimi kentlerde açılan halk kültüründen seçilmiş birkaç yüz parçadan oluşan kimi objelerin sergilendiği “Etnografya Müzeleri”, Türkiye'nin bu alandaki varlığını yansıtacak, kültür, turizm ve eğitim gereksinimlerini karşılayacak sonuçlar doğuramadı. Kültürel varlığımız Çukurova Halk Kültürü Müzesi bir an önce işlevsel hale getirilerek gelecek kuşaklara aktarılması için  açılmalıdır. Bu konuda Çukurova Üniversitesi Rektör'ü Prof.Dr. Mustafa Kibar, kongre merkezi devir alındıktan sonra Halk Kültür Müze'sini kongre Merkezine geçirme sözünü aldık. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi web sitesi'nde (http://turkoloji.cu.edu.tr/INDIR/c_u_muze.pps) Halk Kültür Müzesi'nin eşyalarının bir bölümü şu anda sanal olarak sergilenmektedir. Gerçek mekanda düzenlenecek Halk Kültür Müzesi öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve dışarıdan şehrimize gelen Çukurova Kültürünü görmek için üniversitemize gelenler için bu büyük bir zenginlik olacak.


Değerli hocam Prof.Dr. Erman Artun son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Halk kültürü ürünlerinin koruma altına alınması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda da günümüz gençliğinin gerektiği gibi bilinçlendirilebilmesi için uzman ve eğitimcilere büyük görevler düştüğü unutulmamalıdır. Türkiye'de Halk Kültür Müzeleri hemen hemen yok.  Üniversite bünyesinde çok önemli. Şehirdende müze dekorları isteyebiliriz. Ama tabi yakışan üniversitedir. Zaten malzeme yönünden Çukurova Bölgesi Türkiye Kültürü için çok önemli bir yer. Konar göçer kültürden yerleşik düzene en son geçtiği için eski kültürün en çok korunup saklandığı yer. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmekte ve artarak devam edecektir.

Prof. Dr. Erman Artun’un Yaşam Öyküsü

1948 yılında Tekirdağ’da doğdu. İlk ve orta oğrenimini 1966 yılında Tekirdağ Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı. Aynı yıl Edirne Erkek Öğretmen Okulu’ndan da mezun oldu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Tekirdağ’da Edebiyat Öğretmeni ve Tekirdağ Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1984-1987 yılları arasında Yugoslavya Belgrat Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölumü’nde okutman olarak gorevlendirildi. 1988 yılında Yugoslavya Priştine Universitesi’nde doktorasını tamamladı. Trakya Üniversitesi’nde okutman olarak calıştı. 1991’de Yardımcı Doçent, 1997’de Doçent, 2003’te Profesör oldu. 1991 yılından beri Çukurova Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim dalında öğretim üyesi olarak calışmaktadır.
Prof. Dr. Erman Artun yurt icinde ve yurt dışında ulusal, uluslararası, kongre ve sempozyumlara katılıp on beşi yurtdışında olmak uzere seksenin uzerinde bildiri sundu. Yirmisi yurtdışı olmak uzere yüz onun uzerinde yayımlanmış bilimsel makalesi ve 22 kitabı vardır.


Prof. Dr. Erman Artun’un Aldığı Ödüller

1. Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından “Türk Folkloruna
Hizmet Ödülü”, 1996
2. İçel Folkloru Dergisi tarafından “İçel Folkloruna Hizmet
Ödülü”, 1996
3. Motif Dergisi tarafından “2000 Yılı Halkbilimi Hizmet Ödülü”,
2000
4. Osmaniye OFAD tarafından “Dadaloğlu Ödülü”, 2007
5. Troya Folklor Araştırmaları Derneği tarafından “2009 Pertev
Naili Boratav Yılın Halkbilimcisi Ödülü”, 2010
6. Çukurova Ödülü 2012
Prof. Dr. Erman Artun’un İdari Görevleri
Bölüm Başkanı: Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Böl. (1995-2006), (2009- )
Bölüm Başkanı: Çukurova Üniversitesi Türk Dili Böl. ( 2001- )
Merkez Müdürü: Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi (1995-2006) – (2009- )
Merkez Müdürü: Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
(2001- )
Anabilim Dalı Başkanı: Çukurova Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Türk
Dili ve Ed. Böl. Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı (1993- )
Merkez Müdürü: Stratejik Araştırmalar Merkezi (2001- 2009 )

 

Röportaj: Elif Pınar Aybay (ÇÜHM, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı)

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi