Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

ÇÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aktif Çalışmalarına Başladı

 

 

Adana (ÇÜHM) -

19.03.2014

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesindeki uzaktan eğitim programlarının ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, sistem ve servisleri sağlayan Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇUZEM), aktif çalışmalarına başladı.

Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen “Uzaktan Eğitim Tanıtım ve Bilgi Günü”nde ÇUZEM’in çalışmalar hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca, Ağustos 2013 tarihinde kurumsal yapıya kavuşan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarının geliştirdiği Öğrenme Yönetim Sistemi (OLİVES) tanıtıldı.

OLİVES’in Dünyada Örneği Yok

Tanıtım programının açılışında konuşan ÇUZEM Müdürü Prof. Dr. Zeynel Cebeci, uzaktan eğitimin tanımı ve aşamalarından söz etti. Merkezin, ÇÜ Kütüphanesi 3. katında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Cebeci, merkez çalışanları tarafından geliştirilen Olives Öğrenme Yönetim Sistemini hakkında bilgi verdi. Sistemin ders ve rol tabanlı çok gelişmiş ve özgün bir sistem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zeynel Cebeci, Çukurova Üniversitesi’nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği OLİVES’in, Türkiye’de ve dünyada bir örneğinin olmadığını söyledi. Prof. Dr. Cebeci, uzaktan eğitimle ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde eğitim dahil olmak üzere, yaşamın her alanını her bakımdan değiştirdiğine dikkat çekerek, bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde oluşan bilgi toplumunun son otuz yılda, geçmişteki beş bin yıldan daha fazla bilgi üretebildiği anımsattı.

3. Kuşak Üniversiteler

Prof. Dr. Kibar konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bilgi üretim ve tüketiminin böylesine yoğun gerçekleştiği bu yeni dönemde eğitim-öğretimde de önemli değişimler yaşanmaktadır. Eğitim-öğretimin öğretmen merkezli olmaktan çıkarak öğrenci merkezli olmaya başladığı, “öğretme” yerine “öğrenme”ye doğru dönüşmektedir. Öğrenme artık okul süresi ile sınırlı olmanın ötesine hayat boyu, sürekli öğrenmeye doğru ilerlemektedir.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde hızlı dönüşüm e-öğrenme teknik ve yöntemlerine dayalı uzaktan eğitimle geniş toplum katmanlarının istifade etmesine sunulabilmektedir. Dünyada “3. Kuşak Üniversiteler” kavramıyla lanse edilen öğrenme ve öğrenci merkezli bu yeni sistemde üniversitelerin eğitim ve araştırma işlevleri yanında yenilikçilik ve girişimcilik işlevlerinin de kazandırılması yaklaşımı ön plana çıkmaktadır.”

“Uzaktan Eğitim Bilgi Toplumuna Geçişi Hızlandırıyor.”

“Her zaman ve her yerden öğrenmeyi mümkün kılan uzaktan eğitim-öğretim genel olarak internet ve e-öğrenme araçlarından yararlanmak suretiyle öğrenmeyi daha etkin kılmakta, bilginin geniş kitlelere taşınması, paylaşılmasını ve yayılmasını sağlayabilmektedir. Uzaktan eğitim, böylece üniversitelerde üretilen bilginin yer ve zaman sınırı olmaksızın topluma yayılmasını sağlayarak bilgi toplumuna geçişi hızlandırma fırsatı sunmaktadır. Diğer yandan e-öğrenme araçları sadece uzaktan öğretim programlarında değil bunun yanında örgün eğitimi tamamlayan ve destekleyen e-öğrenme sistem ve kaynakları ile de gittikçe daha çok kullanılmaktadır.”

“Uzaktan Eğitim Tanıtım ve Bilgi Günü” toplantısı, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görevli Okutmanlar Murat Kara, Erkan kaynak ve Yoldaş Erdoğan’ın, Olives Öğrenme Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi vermesiyle sona erdi.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi