Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Bilimsel Araştırmalar İçin “Deney Hayvanlarını Kullanma Kursu” Düzenlendi

 

 

Adana (ÇÜHM) -

10.04.2017

Sağlıkla ilgili her türlü bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamalar için deney hayvanı sağlamak, cerrahi alt yapıyı oluşturmak ve operasyon öncesi ve sonrası deney hayvanının sağlığını ve bakımını üstlenmek amacıyla kurulan Çukurova Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi yeni bir kursa daha imza attı.

Hayvan deneyi yapacak bilim insanlarının Avrupa Birliği direktifinde öngörülen yeterli teorik ve uygulamalı eğitim almış olmak ve ülkemizde yapılacak olan hayvan deneylerinin kalitesini ve güvenilirliğini yükseltmek amacıyla kurulan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi katkılarıyla Türkiye’nin farklı üniversite ve kurumlarından araştırıcıların katılımıyla Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Dekanlık Kurul Salonu’nda teorik derslerin verildiği, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ise uygulama eğitimlerinin yapıldığı kurs geniş katılımla başarıyla yapıldı.

 

Kursun açılış dersini Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kenan Dağlıoğlu verdi. Yrd. Doç. Dr. Dağlıoğlu, merkezin amacının sağlıkla ilgili her türlü bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamalar için deney hayvanı sağlamak, cerrahi alt yapıyı oluşturmak ve operasyon öncesi ve sonrası deney hayvanının sağlığını ve bakımını üstlenmek olduğunu açıkladı. Araştırıcılara projelerinde kullanacakları deney hayvanları ile ilgili danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Dağlıoğlu, Üniversitede sağlık alanında araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek ve bu kişileri bilgilendirmek amacıyla seminer, kurs ve konferanslar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.           

40 Saat Teorik, 40 Saat Uygulamalı Eğitim Verildi.

Eğitime katılan araştırıcılar Çukurova Üniversitesi’nde 40 saat teorik, 40 saat uygulama olmak üzere toplam 80 saatlik bir programda; Deney Hayvanlarının Anatomisi, Fizyolojisi, Histolojisi ve Biyokimyası, Hayvan Deneyleri Etiği, Alternatif Yöntemler, Tutuş Teknikleri, İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri, Kan ve Örnek Alma Teknikleri, Anestezi – Ötenazi Teknikleri, Laboratuar İşletmesi, Temel Laboratuvar Güvenliği ve Temizlik (Çevre, Ekipman, Kafesler ve Hayvanlarla İlgili Her Türlü Yardımcı Materyal: Tanım, Kullanım Ve Bakım, Temizlik, Hijyen, Atıkların Kontrolü), Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri, Deney Hayvanlarının Üretimi, Deney Hayvanlarının Beslenmesi, Hayvan Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim aldı.

Eğitim Sonunda Sertifikalarını Aldılar.

80 saatlik teorik ve uygulama eğitimini tamamlayan Tıp Fakülteleri, Biyoloji ve Kimya Bölümü, Diş Hekimliği Fakülteleri, Veterinerlik Fakülteleri, Ziraat, Gıda ve Su Ürünleri Mühendisliklerinin lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile hayvan deneyleri ile uğraşacak akademisyenlerin katıldığı program sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi