Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi'nden Engelli Bireylere Daha Kaliteli Bir Hizmet...

 

 

Adana (ÇÜHM) -

02.10.2013

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan'ı Prof. Dr. Serdar Toroğlu ile fakülte bünyesinde gerçekleştirmeyi planladıkları projeler, Fakülteyi ön plana çıkaran özellikleri ve polikinlikte günde bakılan hasta sayısı hakkında konuştuk.

Çukurova  Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ne zaman kuruldu,  şu ana kadar Diş Hekimliği  fakültesi kaç öğrenci mezun etti?

Fakültemiz 3 Nisan 1993 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur, 1995 yılında 21 öğrenci ile eğitime ve 1997 yılında da 7 diş ünitesiyle klinik hizmetleri vermeye başlamıştır.

İlk mezunlarımızı 1995 yılında verdik. İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla toplam 392 diş hekimi mezunumuz bulunmaktadır.

Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 2011 yılında yeni binasıyla hizmete başladı. Bu çerçevede yeni açılan Diş Hekimliği Fakültesi’nin fiziki yapısını kısaca anlatır mısınız?

Yeni binamızın yaklaşık 5.500 m2 oturum alanı var. Kapalı kullanım alanı ise yaklaşık 15.500 m2’dir. Bina içerisinde 97’şer kişilk 4 adet derslik, 55 kişilik simulasyon laboratuarı, 96 kişilik protetik diş tedavisi klinik öncesi laboratuarı, 98 kişilik temel bilimleri laboratuarı ve 2 adet araştırma laboratuarımız da mevcut.

 

 

Radyoloji Bölümü’ndeki tomografi cihazımız, Adana ve komşu illerdeki Diş Hekimi meslektaşlarımızın hastalarına da hizmet veriyor. 

Altı klinikte toplam 108 diş ünitesinde ağız ve diş sağlığı klinik hizmetleri sunuluyor. Bunlara ek olarak 8 diş ünitesinde lokal anesteziyle cerrahi işlemler yapılıyor. Önümüzdeki yıl içerisinde artan hasta talebini karşılamak amacıyla 5 diş ünitelik yeni bir klinik açmayı planlıyoruz. Klinik çalışmalara hizmet vermek amacıyla üç adet laboratuarımız vardır. Radyoloji Bölümü’nde var olan tomografi cihazı sadece bize başvuran hastalara değil, aynı zamanda Adana ve komşu illerdeki Diş Hekimi meslektaşlarımızın hastalarına da hizmet veriyor.  

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin, Türkiye'nin ilk 10 Diş Hekimliği Fakültesi arasında yer alaması için ne gibi çalışmalar var?

Tam burs veren Vakıf Üniversitelerini çıkardığınızda Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 10. sırada. Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre ilk on içerisinde yer alan diğer Diş Hekimliği Fakülteleri’nin 6 tanesi Ankara, İstanbul ve İzmir’de, diğer 3 tanesi de Kocaeli, Antalya ve Eskişehir’dedir. Görüldüğü üzere öğrencilerin yaptığı seçimlerde şehir faktörü ön plana çıkıyor. Ancak bu mazaretin arkasına sığınmıyoruz. Eğitim kalitemizi yükselterek ve tanıtımla tercihte daha üst sıralara yükseleceğimizi düşünüyorum. Örneğin iki senedir yapılmakta olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavında (DUS) bir öğrencimiz Türkiye genelinde bu sene 7. sırada yer aldı. Bu tip örnekleri mutlak sürette arttırmamız gerekiyor.

Fakülte bünyesinde gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştirmeyi planladığınız projelerinizden bahseder misiniz?

İlk olarak 2010 yılında, Çukurova Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında “Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Entegre Hastane Otomasyon Sistemi Kurulması” başlıklı proje için destek alındı. Projenin amaçları; hizmet verdiğimiz bölgede daha çok kişiye ağız ve diş sağlığı konusunda daha kaliteli hizmet sunmak, ağız ve diş sağlığı konusunda bölgesel ve ulusal düzeyde araştırma imkânı sağlayarak Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunmak, kurum içi ve kurumlar arası bilgi alışverişini hızlandırmak, Diş Hekimliği eğitimine katkıda bulunmak ve kâğıt tasarrufu sağlayarak çevreye, doğaya ve insan sağlığına katkıda bulunmaktır. Bu projenin gerçekleşmesiyle, Fakültemizde sağlık ve bilişim alt yapısı geliştirilerek hasta merkezli ağız-diş sağlığı hizmet kalitesi arttırılmış, bilimsel araştırmaların yapılması kolaylaşmış ve personelimizin iş verimliliği de artmıştır.

Fakültemiz, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2012 Teklif Çağrısında yer alan “İş Koşullarını ve Yaşam Kalitesini İyileştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı"na Rektörlüğümüzün desteğiyle başvurmuş, 2013 yılı için Ajans'tan 982.000 TL destek almaya hak kazanmıştır. Projemiz ile bünyemizde daha önce var olamayan bir Genel Anestezi Ameliyathanesi kurarak, bölgemizdeki engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetine erişimini kolaylaştırmak için gerekli altyapıyı oluşturmayı hedeflemekteyiz. Projeyle bölgemizde yaşanan bu sosyal sorunun çözümünde Çukurova Üniversitesi'nin etkisinin arttırılması ve bu sayede sağlanacak olan hasta memnuniyetinin arttırılarak bölgemiz engelli bireylerinin yaşam kalitesinin en iyi seviyeye çekilmesi amacındayız.

 

"Özellikle acil tedavi gerektiren ve engelli hasta ve yakınlarına maddi-manevi büyük zorluklar yaşatan bu problemin çözüme kavuşturulması amacıyla kuracağımız yeni ameliyathanemiz, engelli bireylere ağız ve diş sağlığı konusunda daha kaliteli hizmet sunmamızı da kolaylaştıracaktır"

Fakültemizin 2013 yılı içerisinde hayata geçirdiği ikinci proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi" konulu çağrıya sunulmuştur. Ağustos 2013 itibariyle faaliyete geçen ve 1 yıl sürecek olan bu projemizde ise, engelli bireylerin karşılaştığı sağlık problemleri için ilk projemizde sağladığımız altyapı imkanlarına sosyal sorumluluk ve eğitim modüllerini dahil ederek çözümün güçlenmesini ve hızlanmasını sağlamayı hedeflemekteyiz. Hayata geçirilen projemiz ile hem proje ortaklarımız olan gönüllü hekimlerin, hem de Çukurova Üniversitesi’ndeki Akademisyenlerimizin bu eğitimleri almaları sağlanacaktır. Ayrıca bu eğitimler ile bölgemize kazandırmayı hedeflediğimiz bir diğer artı; Üniversitemizde yetiştirdiğimiz ve bundan sonraki dönemlerde mezun olacak her öğrencimizin bu konuda yetkin olması sağlanarak çarpan etkisinin genişletilmesidir. Ağustos 2014'de sonlanacak projemize AB tarafından sağlanan destek miktarı 85.631 Euro'dur.

Bu yıl hayata geçirdiğimiz bu iki projemiz haricinde 2014 yılına dayalı proje hedeflerimiz de bulunmaktadır. Planladığımız ve henüz yazım aşamaları devam eden projelerimizden ilki, AB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yürütülen ve eleme aşamaları halen devam eden "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi" konusu üzerinedir. Bu projemizdeki en önemli hedeflerimiz; Bölgedeki üniversite mezunu, lise veya daha düşük öğrenim düzeyine sahip işsiz veya okulu terk eden gençlere, engeli işsizlere veya eğitimine devam eden gençlere Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde proje süresince yeni istihdam olanağı sağlamaktır. Projemizde Ç.ܒnin Türkiye’nin dördüncü büyük kampüsüne sahip olması ve kampüsün eşsiz manzarasının okul yaşantısını yarıda bırakmış gençleri özendirici nitelik taşıması özellikleri kullanılarak gençlerin eğitime devamlılığının desteklenmesi, böylelikle bölge kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca Tubitak 1601 programı doğrultusunda "Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi" konulu çağrı programına başvuru için Fakültemiz Projeler Birimi halen çalışmalarına devam etmektedir.

Bu projemizde kaleme aldığımız temel hedefimiz, öğrencilere iş yaşantılarına atılmadan önce çeşitli girişimcilik ve yenilik eğitimleri vererek Ar-Ge kültürünü onlara aşılamak ve Bölgemizdeki potansiyel girişimcileri ortaya çıkarmaktır.

 

Fakültede günde kaç hastaya bakılıyor, hastalar randevu konusunda kolay ulaşabiliyor mu?

Fakültemize 2013 yılının başından Eylül ayının ortasına kadar 93.061 hasta ağız ve diş sağlığı konusunda tedavi hizmetleri almak için başvurmuştur. Bu rakamdan yola çıkacak olursak ayda 10.340, günde yaklaşık 500 hastanın kliniklerimize başvurduğunu söyleyebiliriz. Ortodonti tedavisi görmek isteyen ve acil vakalar dışındaki hastalara 15-30 gün içerisinde randevu verebiliyoruz. Bu süreleri daha erkene çekebilmek için fiziki alt yapımız yeterli, ancak Öğretim Elemanı açısında yetersiz durumdayız. Öğretim Üyesi sayımızın ve DUS kontenjanlarımızın mutlak sürette arttırılması gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni diğer üniversitelerin diş hekimliği  fakültelerinden ayıran ön plana çıkaran faktör nedir?

Fakültemiz Ağız ve Diş Sağlığı konusunda tüm Anabilim Dallarında uzman doktoru bulunan  bölgemizdeki en üst düzey hastane konumundadır. Ayrıca tedavi hizmetlerini verebilecek yeterli modern alt yapıya sahiptir. Güney ve güneydoğu illerinden (Mersin, Adana, Niğde, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya) ileri derecedeki Ağız ve Diş sağlığı tedavileri için fakültemize gelmekte ve bu gelen hastalara her türlü tedavi hizmeti verilebilmektedir. Fakültemizin genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosu diğer öne çıkan faktör olarak görmekteyim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak taahhüdlerimiz; Fakültemizde sunulan sağlık hizmetlerinin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin  sürekli iyileştirilmesi için daha çok çalışmak ve istek, beklenti ve eleştirileri dikkate alarak bizden beklenen eğitim ihtiyacını en üst ve çağdaş düzeyde karşılamaktır. 

 

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi