Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Bir Üniversite Olma Yolunda İlerliyor

 

 

Adana (ÇÜHM) -

12.07.2013

Dış İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Harun Arıkan’la bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sayın hocam, bize Dış İlişkiler Biriminin kurumsal yapısından ve görevlerinden kısaca söz eder misiniz?

Günümüzde küreselleşen dünya ile birlikte, artık üniversiteler de uluslararası sistemin birer aktörü haline geldi. Üniversiteler diğer üniversitelerle ve akademik kuruluşlarla yaptıkları ikili anlaşmalarla, daha fazla etkileşim ve ortaklık içerisine girmeyi hedefliyor.

Dış İlişkiler Birimi, üniversitenin dış ilişkileriyle ilgili olan faaliyetlerini organize eden, uluslararası alanda faaliyet gösterebilmesi ve ikili anlaşmalar yaparak, dış  ülkelerle işbirliğini gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuş bir birimdir. Bu bağlamda, Dış ilişkiler Birimi üniversitemizin uluslararası alanda yürüttüğü ilişkiler bakımından önemli görev yüklenen bir birimdir. Bu nedenle özellikle ERASMUS  ve benzeri değişim programlarını düzenlenmek Dış İlişkiler Biriminin asıl görevleri arasındadır.

Bununla birlikte, Dış İlişkiler Birimi  yurt dışından üniversitemizi ziyarete gelen heyet ve kişilerin hem idari işlemleri, hem de rektörlük makamıyla olan ilişkileri kapsamında görev yapmaktadır.

Biriminizde çalışan personel sayısı ve nitelikleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Dış ilişkiler biriminde kadrolu olarak çalışan üç personelimiz var. Hizmet alımı kapsamında çalışan personelimizle birlikte toplam sayı altı kişi. Staj hareketliliği ile Uzm. Aysun Özyol ilgileniyor. ERASMUS değişim programıyla yurt dışına giden öğrencilerimizle ilgilenen şefimiz Müge Ergin ve gelen öğrencilerle ilgilenen Okt. Semra Sadık ofisimizde çalışmaktadır. İkili anlaşmalarla Nilay Şimşek ve muhasebe ile Yusuf Kaya ilgileniyor. Sekreterimiz ise Ceren Çeliközü.

Hocam, Dış İlişkiler Biriminin hedefleri ve çalışmalarından söz eder misiniz?

Amacımız öğrenim ve staj hareketliliği bağlamında, Çukurova Üniversitesi’ni Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri sıralamasında daha da yukarı taşımaktır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) ve Uzak Doğu’daki üniversiteler ya da kuruluşlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci profilini çeşitlendirmeyi ve öğrenci sayısını daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken ana hedefimiz üniversitemizin uluslarasılaştırılması çerçevesinde, bir tek coğrafyadan gelen öğrenciler değil, dünyanın değişik coğrafyalarından gelen öğrencileri de buraya çekebilmektir.

Afrika, Uzak Doğu ve ABD üniversiteleriyle iş birliği yaparak Çukurova Üniversitesi’ni bir çekim merkezi haline getirmek, Çukurova Üniversitesi’nin tüm dünya üniversiteleri sıralamasındaki yerini çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Böyle bir vizyonla, bir hedefe doğru ilerlemek için belirli bir zaman gereklidir. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın en önem verdiği konu uluslararasılaştırmadır. Biz de bu hedef doğrultusunda çalışmalar sürdürüyoruz.

Yurtdışı değişim, eğitim ve staj programlarından yılda kaç kişi yararlanabiliyor? Bu güne kadar çeşitli programlarla yurt dışında eğitim, araştırma ve staj olanağı bulan kişi sayısı nedir?

Çukurova Üniversitesi Avrupa Birliği’nin hibe programlarından olan “ERASMUS” öğrenci ve  akademisyen değişimi kapsamında Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden biridir. Staj hareketliliği bağlamında Türkiye’de 3. sırada yer alıyoruz. Her yıl değişim programıyla 400'e yakın öğrenciyi yurt dışına eğitim almaya ya da staja gönderiyoruz.

Çukurova Üniversitesi olarak başta Almanya, Polonya ve İtalya olmak üzere 23 Avrupa ülkesindeki üniversitelerle  toplam 351 ikili anlaşmamız var.  Üniversitemiz 2004 yılında ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında bulunan 5 pilot üniversiteden birisidir. 2013-2014 öğretim yılı sayıları haricinde, 2004 yılından itibaren toplan 1881 öğrencimizi ERASMUS değişim programı ile yurt dışına gönderdik. Bununla birlikte 531 öğrenciyi de misafir ettik.

Üniversitemizi bu güne kadar değişim programları aracılığıyla 126 akademisyen ziyaret etti. Bizim yurt dışına gönderdiğimiz idari ve akademik personelin toplam sayısı ise 207’dir.

Dış İlişkiler Birimi bünyesinde değişim ve staj programları dışında ne gibi hizmetler verilmektedir?

Proje birimimiz var. Avrupa Birliği’nin, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’ne sağladığı hibe programları var. Proje birimimiz küçük ölçekte ki projelere katılım desteği sağlıyor. Proje Birimimiz özellikle insan hakları, kadın hakları ve çevre bilincinin ortaya konulması gibi belli konularda Türkiye’nin yararlandığı Akdeniz Hibe Programları  kapsamında projeler ortaya koyuyor. Uluslararası İlişkiler Ofisi ile birlikte oldukça umutlu olduğumuz 200 bin Euro bütçeli bir projeye başvurduk.

Birimimizin öncelikli hedefi, önümüzdeki dönemlerde özellikle Adana’da bulunan farklı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde projelere başvurulmasına aracılık etmektir. Üniversitemizin genel bir proje birimi olduğu için, projelerin proje geliştirme birimi çatısı altında hizmet etmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz.

Bununla birlikte, dört öğretim üyesinin yer aldığı Uluslararasılaştırma Komisyonumuz, üniversitemizi uluslararası sıralamalarda daha yukarıya taşımak için nasıl bir strateji geliştirilmesi gerektiğine ilişkin bir danışma kurulu işlevi yerine getiriyor.

Üniversitemizin yurtdışındaki eğitim kurumları ile ilişkileri ve mezunlarımızın diplomalarının yurtdışında tanınırlığıyla ilgili bizi bilgilendirir misiniz?

Çukurova Üniversitesi Avrupa komisyonu tarafından verilen diploma eki etiketi almış bir üniversitedir. Türkiye’de “Diploma Eki Etiketi” ni alan çok az sayıda üniversite var. “Diploma Eki Etiketi” Çukurova Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerin diplomasının uluslararası bir tanınırlığa sahip olduğu anlamına geliyor. Bu tanınırlık üniversitemizde mevcut bulunan bütün bölümler için geçerlidir.

Üniversitemizin başvuru aşamasında olduğu Avrupa Kredi Transfer Sistemiyle (AKTS), Çukurova Üniversitesi özellikle AB ülkeleri tarafından tanınacak ve daha fazla öğrenci çekecektir.  AB ülkeleri dışında diğer çevre ülkeleri de kapsayan yaklaşık 50’ye yakın üniversitenin ve ülkenin bulunduğu Bologna Süreci’ne uyum kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. Çukurova Üniversitesi bu sürecin içerisinde yer alan bir üniversitedir. Bu anlamda, Çukurova Üniversitesi “uluslararasılaşan” bir üniversitedir.
Bologna Süreci ve Diploma Eki Etiketinden kaynaklı yükümlülükler ve ileride dahil olacağımız Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) gibi unsurlar, Çukurova Üniversitesi’nin bir bölge üniversitesinden küresel bir üniversite haline dönüşmesi için önemlidir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Üniversitenin üst yönetimi bir vizyon çerçevesinde hedefler ortaya koyabilir. Bu amaç ve hedefleri uygulayacak olan biz öğretim üyeleriyiz. Eminim üniversitemizdeki bütün öğretim üyeleri, yöneticiler, en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm personel üniversitemizin uluslararasılaştırma sürecine inanıyor. Bu doğrultuda bizler, bu süreci daha da hızlandırmalıyız. Uluslararasılaştırma, sadece Dış İlişkiler Birimi’nin görev tanımı içerisinde değil. Diğer koordinatörlüklerimizin de bu sürecin içerisinde olduğunu biliyorum. Örneğin Mevlana Değişim Programı, Yükseköğretim Kurumu’nun ortaya koymuş olduğu strateji çerçevesinde çok önemli bir araçtır. Mevlana Değişim Programı Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki bütün ülkeleri kapsayan ve devletin önemli imkanlar sağladığı  öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Üniversitemizde yeni kurulan Uluslararası Öğrenci Ofisi de aynı öneme sahiptir. Bu koordinatörlükler Dış İlişkiler Birimi ve diğer koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışması gereken birimlerdir. Üniversite içerisindeki değişik koordinatörlüklerin uyum içinde çalışarak, üniversitemizi uluslararası alanda çok daha önemli bir yere getireceğine inanıyoruz. Bu konuda da sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar ve koordinatörlüklerden sorumlu öğretim üyelerimizin gereken desteği verdiklerinden hiç kuşkum yok.

Röportaj: Elif Pınar Aybay (ÇÜHM, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı)

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi