Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi En Kısa Zamanda Fakülte Binasını ve Laboratuvar Altyapısını Oluşturduktan Sonra Öğrenci Alımına Başlayacak…

 

 

Adana (ÇÜHM) -

08.11.2013

Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener ile Eczacılık Fakültesi ile ilgili söyleşi gerçekleştirdik.

Sayın Hocam, öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD’nda araştırma görevlisi olarak Sağlık Bakanlığı ihtisası yaptım. Arkasından doktora programını bitirdim. Yrd. Doç., Doçent ve Profesörlük aşamalarımı aynı bilim dalında tamamladım. Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi ile ilgili ilk çalışmalarda görev aldım ve bu alanda yaklaşık 10 yıl çalıştım. Eğiticilerin Eğitimi Kurulu’nda ‘Eğitmen’ olarak ve Tıp Eğitimi ABD’nda öğretim üyesi olarak görevlerim oldu. Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı yaptım. Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşu ile ilgili çalışmalara 2010 yılında başladım ve Eczacılık Fakültesi kuruluş gerekçesini içeren raporu hazırladım.

Eczacılık Fakültesi’nin kurulmasıyla ilgili bize bilgi verir misiniz?

Eczacılık Fakültesi’nin Üniversitemiz bünyesinde kurulumu ile ilgili ilk resmi başvuru 1996 yılında YÖK’e yapılmış, ancak olur çıkmamış. 2010 yılında hazırlamış olduğum Fakültenin kuruluş raporunu Üniversite Senatosuna sunarak, YÖK’e tekrar başvuruda bulunduk. Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi’nin kuruluş kararı 2011 yılı Ekim ayında resmi gazetede yayınlanarak kurulmuş oldu. 2012 yılı Ocak ayında Dekan vekili olarak atandım. Şu anda kurucu Dekan olarak görev yapmaktayım. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eda KUMCU ile birlikte kuruluş çalışmalarını yürütmekteyiz.

 

Eczacılık Fakültesi’nin kurulması ile Üniversitemizde Sağlık Kompleksi tamamlanmış oldu.

Üniversitemizde Eczacılık Fakültesi’nin kurulması nasıl bir fark yarattı? Öğrenebilir miyiz?

Topluma sağlık hizmetlerinin verilmesinde, toplumun değişen ihtiyaçlarına göre sağlık yaşam düzeyinin yükseltilmesinde ve bunun için gerekli yapının oluşturulmasında eczacı ve eczacılık mesleği en önemli insan gücünü ve basamağı oluşturmaktadır. Üniversitemizde, tıp doktoru,  diş hekimi, hemşire, sağlık teknisyenleri gibi sağlık alanında kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim verilmektedir. Sağlıkta bütüncül bir eğitim ve hizmetin söz konusu olması ve eczacıların bu bütünlüğü tamamlaması nedeniyle Üniversitemizde Eczacılık Fakültesi’nin bulunmaması çok önemli bir eksiklikti. Eczacılık Fakültesi’nin kurulması ile Üniversitemizde Sağlık Kompleksi tamamlanmış oldu.

Ayrıca, Dünya Sağlık Turizmi Dernekleri Konfederasyonu'nun sağlık turizmi yapmaya elverişli bulduğu 25 şehir arasında Adana da yer almaktadır. Adana, sağlık turizminde Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Coğrafik konumu nedeniyle “Güneyin Sağlık Merkezi” olarak sağlık hizmetlerinin Ortadoğu’ya açılması konusunda adeta kapı görevi gören Adana’da Eczacılık Fakültesi’nin açılması kaçınılmaz bir gereksinimdi. Ve Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak biz bu süreçte üzerimize düşen görevi etkin bir şekilde yerine getireceğiz.

Fakülte uygulama projesini bitirdik. 2014 yılı itibarı ile bina yapımına başlanacak. En kısa zamanda Fakülte binasını ve laboratuvar altyapısını oluşturduktan sonra öğrenci alımına başlayacağız.

Öğrenci alımı ne zaman başlayacak?

Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor: çok yeni bir faküldeyiz; aktif olarak bir yıllık bir geçmişimiz var. Şu anda akademik ve idari yapılanmamızı geçici binamızda yapıyoruz. Eczacılık Fakültesi’nde eğitimin % 40’nı laboratuvar eğitimi oluşturmaktadır. Laboratuvar alt yapımız olmadan eğitime başlamamız imkansız. Ayrıca, bu laboratuvarların fiziksel alt yapı olarak kalıcı kurulması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle bina projesine ağırlık verdik. Fakülte uygulama projesini bitirdik. 2014 yılı itibarı ile bina yapımına başlanacak. En kısa zamanda Fakülte binasını ve laboratuvar altyapısını oluşturduktan sonra öğrenci alımına başlayacağız. İyi bir eğitimin ve öğrenmenin en önemli koşulu olumlu eğitim ortamının sağlanmasıdır; fiziksel şartlar da öncelikli koşullardan bir tanesidir. Bu nedenle öğrencilerimize, iyi alt yapıyla donatılmış binamızda, kendi alanlarında yetkin hocalarımızla iyi ve kaliteli bir eğitim vermek birinci önceliğimizdir.

Kaç Öğretim görevlisi ve çalışanıyla eğitime başlamayı planlıyorsunuz?

Eczacılık Fakültesi bünyesinde Eczacılık Meslek bilimleri, Eczacılık Teknolojisi ve Temel Eczacılık Bilimleri olmak üç bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerimiz 13 anabilim dalı içermektedir. Fakülte olarak hedefimiz, öğrenci eğitimi için her anabilim dalında norm kadro oluşturmak. Bunun için çalışmalara başladık. Şu anda iki yardımcı doçent hocamız görev yapmaktadır. Ayrıca, Öğretim üyesi Yetişme Programı kapsamında 5 ÖYP ve 2 tane de fakültemiz kadrosunda olmak üzere toplam 7 araştırma görevlimiz bulunmaktadır.

Üniversitemizde Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim Hastanemizin olması eğitimimizde kolaylık sağlayacak.

Eczacılık Fakültesi’nde öğrenci eğitiminde önceliğiniz ne olacak?

Günümüz dünyasında, ilaç endüstrisindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak eczacının rolü değişmektedir. Avrupa ve ABD’de eczacının hasta tedavisinde daha etkin bir rol alması görüşünden yola çıkarak, eczacılık mesleğine yeni sorumluluklar kazandıran “Klinik Eczacılık-Farmasötik Bakım” kavramı geliştirilmiştir ve buna yönelik eğitim verilmektedir. Ülkemizde de buna paralel en önemli gelişme TBMM’ne Eczacılıkta Klinik eczacılık, Onkolojik Eczacılık, Enfeksiyon Eczacılığı ve Fitofarmasi Eczacılık branşlarını kapsayan “Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi” kanun teklifi verilmesidir. Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi olarak, bu güncel gelişmelere paralel eğitim müfredatı oluşturmak önceliklerimiz arasında olacaktır. Üniversitemizde Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim Hastanemizin olması bize eğitimimizde kolaylık sağlayacaktır.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı olarak, Çukurova Üniversitesi üst yönetimine, Rektör Sayın Prof. Dr. Mustafa Kibar nezdinde Eczacılık Fakültesine verdikleri değer ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, size de Fakültemizi tanıtma imkanını verdiğiniz için teşekkür ediyorum.   

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi