Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Doç. Dr. Mehmet Karakılçık Enerji Politikalarını Değerlendirdi.

 

 

Adana (ÇÜHM) -

26.02.2016

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Enerji Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Karakılçık enerji verimliliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Dünya nüfusundaki artışla birlikte enerjiye olan talebin her geçen gün arttığına dikkati çeken Doç. Dr. Karakılçık, özellikle enerjide dışa bağımlı ülkelerin gelir kaynaklarının önemli bir kısmını kaybettiğini ifade etti. Doç. Dr. Karakılçık, birçok ülkenin cari açığını kapatabilmek için rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmayı amaçladığını söyledi.

Enerjide tasarrufun, enerjinin en verimli şekilde kullanılması ve çevre dostu olması ile mümkün olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Mehmet Karakılçık, “Dünyada ve Ülkemizde kullanılan enerji kaynakları ve enerji çevrim sistemleri birbirine benzemekle birlikte, kaynak türü ve çevrim sisteminin seçimi konusu tamamen her ülkenin kendi enerji stratejisine bağlı olarak değişmektedir.” dedi.

Ülkemizin de kendi gerçekleri doğrultusunda geliştirdiği enerji stratejisinin bulunduğunu hatırlatan Doç. Dr. Karakılçık açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu strateji kamu ve özel kurumların enerji ihtiyacını karşılamak için enerji kaynağı ve sistem seçiminde etkili. Ham petrol ve doğal gaz gibi önemli stratejik enerji kaynaklarının enerji boru hatlarıyla ülkemizden geçirilmesi bu stratejilerden birisidir. Bunlardan azami ölçüde yararlanabiliyor olmamız, ülke stratejisi ve ekonomisi bakımından önemlidir. Özellikle, ülkemizde enerji kullanımında doğal gaz çevrim sistemleri oldukça önemli bir hale gelmiştir.”

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanılması İçin Yasa Çıkarıldı.

Ülkemizin enerji ihtiyacının sadece yenilenemeyen enerji kaynakları değil aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarından da kayda değer oranlarda karşılandığını ifade eden Doç. Dr. Karakılçık, bu konularda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hidroelektrik yanında, özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması için gerekli yasa ve yönetmeliklerin çıkarıldığını söyledi.

Çukurova Üniversitesi’nin Enerji Politikası…

Çukurova Üniversitesi yönetimine, enerjide tasarrufu ve kendi enerjisini üretmesi için temiz ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanılması konusunda bölgede öncü bir rol üstlenmesi için çeşitli öneriler sunulduğunu belirten Doç. Dr. Karakılçık, Çukurova Üniversitesi’nin enerji politikası hakkında şu bilgileri verdi;

“Öneriler Çukurova Üniversitesi yönetimi tarafından dikkate alınmış ve kullanılmakta olan enerji sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan enerji kaynaklarının verimli hale getirilebilmesi için 2013 yılı bahar döneminde öğretim üyelerinden bir enerji komisyonu oluşturuldu. 6-7 aylık bir çalışma sonucunda ülke ve bölge gerçekleriyle örtüşen ve kamu yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda en uygun kaynak ve sistemler belirlenmeye çalışıldı. Çukurova Üniversitesi’nde kullanılan enerji kaynağı, çevrim sistemleri ile enerji kullanan tüm birimlerin enerji etüdü yapılması, eski, verimsiz ve ekonomik olmayan sistemlerin yenilenmesi ve yapılacak yeni binaların yalıtımlı olması önerildi. ÇÜ Enerji Komisyonu Raporu doğrultusunda, Üniversite Yönetimi harekete geçti ve acil olarak çok verimsiz olan ve yakıt olarak FuelOil 4 (Kalyak) kullanan 40 yıllık ısıtma sistemi yerine daha temiz ve ekonomik olan doğal gaz yakıt sistemiyle çalışan gaz-ısı çevrim sistemlerine geçildi.”

Enerji Alanında Çukurova Üniversitesi’nde Büyük Adımlar Atıldı…

Çukurova Üniversitesi’ndeki mevcut tüm kazan dairelerinin ve yakıt sistemlerinin yenilenmesi çalışmalarının çok kısa sürede tamamlandığını belirten ÇÜ Enerji Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Karakılçık, Çukurova Üniversitesi’ne doğal gazın getirilmesiyle birlikte, ısıtma sistemleri ve hatlarının yenilendiğini,doğal gaz ile sıcak su ve ısıtma çalışmalarına geçildiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi’ne 280-300 kW’lık Güneş Panelleri Sistemi Kurulacak.

Üniversiteye doğal gazın getirilmesinde sadece üniversitenin enerji üretim ve kullanım maliyetinin düşürülmesi değil aynı zamanda daha temiz ve çevreci bir bakış açısı getirilmeye çalışıldığını da hatırlatan Doç. Dr. Karakılçık şunları kaydetti;
“Yeni gaz çevrim sistemleri sayesinde Çukurova Üniversitesi’nde enerjiden tasarruf yapılarak üniversite bütçesine önemli katkı yapılmaya başlandı. Mediko Sosyal yanında bulunun en büyük ısı merkezlerinden biri olan kazan dairesi gaz çevrim sistemine dönüştürülmesiyle birlikte çevreye yaydığı emisyonlar gözle görülür bir şekilde azaldı. Bundan sonraki aşamalardan ilki, Balcalı Hastanesi’nin ısıtma-soğutma ve elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak biçimde yüksek verimli bir sistem olan Trijen (Trigenaration) sisteme geçilmesidir. Bu sistemle hastanenin ihtiyacı olan enerjinin tamamının doğal gazla daha ucuza mal edilmesi düşünülüyor. İkincisi ise, Enerji Komisyonu tarafından öngörülen stratejiler doğrultusunda üniversitemizin elektrik ihtiyacını güneş panelleriyle karşılamak ve logosunda taşıdığı rengi gibi yeşil ve çevre dostu bir üniversite hedefine ulaşması amaçlanıyor. Bunun ilk pilot çalışması, ÇÜ Merkez Laboratuvarı otoparkının çatısına kurulması planlanan yaklaşık 280-300 kW’lık güneş panelleri sistemi.”

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi