Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ

 

 

Adana (ÇÜHM) -

11.05.2017

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Özdemir ile yaklaşık 40 yıldır eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerde bulunan ülkemizin köklü Fizik Bölümlerinden biri olan Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü ve Fizik hakkında sohbet ettik.

Fizik nedir? Nasıl tanımlarsınız?

Fizik doğayı anlama, yorumlama sanatıdır diyebiliriz. Günümüzde fiziğin çalışma alanına girmeyen neredeyse hiç bir konu kalmamıştır. Tıp ve tıbbi uygulamalar, yeni malzeme arayışları, elektronik dünyası, savunma sanayii konularının hemen tamamı fizikte yapılan teorik ve deneysel araştırmaların konusudur. Sağlık merkezlerinde kullanılan çoğu teşhis ve tedavi aletleri, cebimizde taşıdığımız cep telefonlarından uydularda kullanılan elektronik donanıma kadar hemen her şey fiziğin çalışma konuları arasındadır. Artık fiziğin girmediği bir alan düşünmek neredeyse imkânsızdır. Fizik kısaca doğayı, evreni anlama ve yorumlamanın bilimidir.

Fizik bölümünün tarihçesinden kısaca bahseder misiniz?
Fizik bölümü, başlangıçta bazı fakültelere Temel Fizik dersini vermek üzere faaliyetlerine başlamış ve daha sonra 1976 yılında Temel Bilimler Fakültesinin kurulması ile bir bölüm haline dönüşmüştür. Başlangıçta adı "Fizik ve Uzay Bilimleri Bölümü" olan bölümün ilk mezunları “Fizik Mühendisi” olarak diploma almışlardır. Daha sonra, 1981 yılında Fizik Lisans eğitimi vermek üzere yeniden organize olmuştur.

Fizik bölümünün öğretim elemanı kadrosu hakkında bilgi verir misiniz?
Fizik Bölümü 22 öğretim üyesi (16 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent), 9 araştırma görevlisi, 2 uzman ve 1 teknisyenden oluşan kadrosu ile üst düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapabilme kapasitesine sahiptir. Öğretim elemanlarının tamamı araştırmacı nitelikte olup, iyi veya çok iyi derecede yabancı dil bilgisine sahiptir.

Fizik Lisans Eğitimi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Fizik bölümü lisans öğrencileri, 4 yıllık eğitim sonunda ders ve laboratuvar çalışmasına ek olarak 30 günlük bir işyeri stajı sonucunda mezun olabilmekte ve “Fizikçi” unvanını almaktadırlar. Bölümün programı öğrencilerin yaratıcılığını ve becerilerini artırmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler, teorik derslerde öğrendiklerini laboratuvarlarda ve proje çalışmalarında uygulayarak farklı konularda tecrübelerini geliştirmekte ve işyeri stajı ile fiziğin endüstri ve başka alanlardaki uygulamalarını yakından tanıma imkânı bulmaktadırlar. Bölüm laboratuvarları bağlamında Mekanik, Temel Elektrik, Analog ve Sayısal Elektronik, Dalgalar ve Optik, Termodinamik ve Kuantum Laboratuvarları kurulmuştur ve anılan konular ile ilgili deneyler yaptırılmaktadır. Laboratuvarlar son derece donanımlı olup, lisans öğrencilerinin teorik yaklaşımları pratikte de uygulamalı olarak görme ve öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bunun yanı sıra lisans öğrencileri dört yıllık eğitim süreleri boyunca seçmeli dersler de almaktadırlar. Bu seçmeli dersler enerji, medikal fizik, yarıiletken teknolojileri, astrofizik, malzeme bilimi, nükleer fizik, parçacık fiziği, web tasarımı, sayısal yöntemler gibi çok değişik alanlarda olup, isteyen öğrencilerin fiziğin herhangi bir dalında uzmanlaşmasını sağlayacak niteliktedir. Ayrıca isteyen öğrencilerimizin Kimya, Biyoloji, Matematik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yan dal yapma imkânı da bulunmaktadır.

Fizik Lisansüstü Eğitim hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Dört yıllık lisans eğitimi sonunda isteyen öğrenciler yüksek lisans ve daha sonra doktora programlarına katılarak sırası ile “Bilim Uzmanı” ve “Fizik Doktoru” unvanlarını alabilmektedir. Bölümümüzde Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği ve Genel Fizik Anabilim Dalları mevcuttur. Araştırma alanları Güneş Enerjisi, Yarıiletken Teknolojileri, Süperiletkenlik, Uzaktan Algılama, Medikal Fizik gibi uygulamalı konulardan Yüksek Enerji Fiziği gibi en temel ve teorik konulara kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bölümümüzde deneysel araştırma ve sayısal hesaplama laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca Bölümümüzde CERN’ne (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) bağlı CMS (Compact Muon Selenoid) Merkezi bulunmaktadır.

Fizik Bölümü lisans ve lisansüstü (Y. Lisans/Doktora) programları için alt yapı bakımından kendi araştırma olanaklarına sahip olmasının yanı sıra yeni kurulan Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı olanaklarından da yararlanmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı üç ana tema (Malzeme Bilimi-Enerji-Gıda) üzerine kurulmuş olup bu temalardan ilk ikisi doğrudan Fizik Bölümünü ilgilendirmektedir. Fizik Bölümü araştırmacıları merkezi laboratuvar olanaklarından faydalanarak oldukça nitelikli projeler yürütmeyi planlamaktadır.

Fizik lisans eğitimi sırasındaki öğrenci laboratuvarları nelerdir?

 • Mekanik ve Temel Elektrik laboratuvarı
 • Termodinamik laboratuvarı
 • Dalgalar ve Optik laboratuvarı
 • Temel Elektronik laboratuvarı
 • Kuantum Fiziği laboratuvarı
 • Bilgisayar Laboratuvarı

Fizik bölümünde mevcut araştırma gruplarından kısaca bahseder misiniz?

Fizik bölümümüzde birçok alanda bilimsel çalışma yapan gruplar mevcuttur. Bunlar;

 • Uzaktan Algılama
 • Günes Enerjisi
 • Astrofizik
 • Nükleer Fizik
 • Hesaplamalı Malzeme Fizigi
 • Termolüminesans Dozimetri ve Medikal Fizik
 • Süperiletkenlik ve Manyetizma
 • Malzeme Hazırlama
 • İnce Film
 • Yarıiletken Fizigi
 • Yüksek Enerji
 • TL&OSL Tarihlendirme ve Dozimetri

 

Fizik bölümünden mezun olacaklar nerelerde istihdam edilmektedir?

Fizik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz bölümün amacına uygun olarak, isterlerse yüksek lisans programlarından başlayarak akademik çalışma yapmaktadır. Ayrıca mezuniyetten sonra formasyon programını tamamlamaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanabilmektedirler. Bunların dışında yine başarılı öğrenciler fizikçiye gereksinim duyulan alanlarda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü, Telekom, TEDAŞ, Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezlerinde, çeşitli kurumların bilgi işlem merkezlerinde, hastanelerin radyasyon onkolojisi birimleri gibi birçok kamu ve özel sektörde kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler.  Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6676 sayılı kanun bağlamında hazırlanan Ar-Ge hedeflerine göre, Ar-Ge merkezlerinde çalışan temel bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarının iki yıllığına devlet tarafından karşılanması öngörülmektedir. Bu durumun temel bilimler mezunlarının istihdamında pozitif bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimleri sonrası kamu ve özel üniversitelerde ve diğer akademik kurumlarda öğretim üyesi olarak istihdam edilebileceklerdir.

Piyasanın Fizik bölümü mezunlarına olan talebi nedir?

  • Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştırılmak üzere fizikçi istihdam edileceği tahmin edilmektedir. Programımızın temel hedeflerinden bir tanesi de bu ihtiyaca odaklanarak bu alanda nitelikli öğrenci yetiştirmek olacaktır.
  • Eğitim-öğretim kurumlarının fizik mezunu çok sayıda eğitimciye ihtiyacı olduğu bilinmektedir.
  • Araştırma merkezlerinin bünyesinde çalıştırılacak nitelikli fizikçilere ihtiyaç vardır.
  • Çukurova Üniversitesi Onkoloji Hastanesi için radyasyon fiziği alanında nitelikli eğitim almış personele ihtiyaç olacaktır. Bu alanda iyi yetişmiş öğrencilerimizin bu kurumlarda staj yaptırılarak deneyimleri arttırılacaktır. Böylece öğrencilerimizin bu ve Türkiye genelinde benzeri kurumlarda istihdam edilme olanakları olacaktır.
  • Fizik bölümü sahip olduğu Tarihlendirme, Nükleer, Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Yarıiletken İnce Film Üretim ve Karakterizasyonu araştırma laboratuvarları ve gelişmiş bilgisayar benzetişim ve hesaplama laboratuvarları sayesinde güncel çalışmalar ve araştırmalar yapmakta olup lisans ve lisanüstü mezunları ile ilgili alanlarda eleman ihtiyaçları karşılanacaktır.

Genel olarak temel bilimlerin, özel olarak fiziğin ülke kalkınmasındaki yeri nedir?

Temel bilimlerde yapılan çalışmalar ve bu alanlara yapılan yatırımlar bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir. Temel bilimlere yatırım yapmadan ülkelerin sürdürülebilir bir refah düzeyinde kalmaları ve bu düzeyi sürekli iyileştirmeleri neredeyse imkânsızdır. Gelişmiş ülkelerin tamamı milli gelirlerinin önemli bir kısmını eğitime ve araştırma-geliştirme çalışmalarına ayırmaktadır. Mühendislik ve diğer alanlarda uygulamasını bulan yeniliklerin çoğu temel bilimlerde yapılan teorik ve deneysel çalışmaların bir ürünüdür. Günümüzde örneğin katıhal fiziği konusunda laboratuarda yapılan bir buluş 2 ile 5 yıl içinde günlük hayatta kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca tıpta birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılan aletler parçacık fiziği araştırmalarında geliştirilen ve daha sonra tıpta geniş kullanım alanı bulan aletlerdir. Kısaca temel bilimlere yapılan yatırım uzun vadede ülkenin kendi teknolojisini yaratmasında, yeraltı zenginliklerinin işlenerek katma değeri yüksek malzeme üretilmesinde çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle gençlerin temel bilimlere yönlendirilmesi ve desteklenmesi çok önemlidir. Gelecek yıl Fizik Bölümü olarak yeniden öğrenci almaya başlayacağız, fiziğe ilgi duyan, kendini geliştirmek isteyen öğrencileri bölümümüze bekliyoruz. Fizik okumak biraz ilgi ve merak, biraz sabır, biraz da çalışmak ve düşünmektir.

 

Fizik bölümünden mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması hususlarında işbirliğine geçilen kuruluşlar:
Geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerimiz aşağıda verilen kuruluşlarda staj yapma olanağına sahip olmuştur. Yine aynı kurumlarla işbirliğine gidilebilecektir.

  • Tem-Sa (Otobüs, midibüs ve ticari araç üretim firmasıdır)
  • Sa-Sa (polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünler konusunda üretim yapan bir firmadır)
  • Şişecam
  • Coca-Cola Fabrikası
  • TEDAŞ
  • Organize sanayi bölgesinde yer alan çeşitli endüstriyel kuruluşlar
  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı temel eğitim kurumları
  • Adana'da bulunan küçük ölçekli bilgisayar firmaları ve iş yerleri
  • TAEK
  • İs-Demir ve İskenderun’da yerleşik haddaneler
  • Afşin-Elbistan Termik Santrali
  • MKE (Ankara)
  • Adana Merkez ve İlçe Belediyeleri
  • TELEKOM
  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali (İşletmeye açıldığında iletişime geçilecektir)

 

Fizik bölümünü tercih edecek öğrenciler için burs imkânları nelerdir?

Temel bilimleri tercih eden öğrenciler ilk beş bine girmiş ise aylık 2000 TL ikinci beş bine girmiş ise aylık 1500 TL burs verilmektedir. Bunun yanı sıra çift anadal olarak temel bilimlerden bir bölümü seçen öğrencilere aylık 750 TL burs verilmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitim esnasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilen burslarda mevcuttur.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi