Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ   Anasayfa
 
  Hakkımızda
  Gündemdekiler
  Etkinlikler
  Röportajlar
  Medyada ÇÜ
  Haber Arşivi
  Haber Bildirim Formu
  İletişim
 
Adres: Çukurova Üniversitesi Haber
Merkezi Sarıçam Adana
Telefon: +90 322 338 70 70
Dahili: 2016
Faks: +90 322 338 70 70
E-posta: habermerkezi@cu.edu.tr

Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi Çalışma Esas ve Usulleri

Amaç: Çukurova Üniversitesi ile ilgili iç ve dış haberlerin akışının sağlanması.
Kapsam: Üniversiteye ilişkin bilgilerin haber haline getirilerek haber merkezi web sayfası üzerinden yayınlanması, yerel basına ve ajanslara haber olarak iletilmesi, yerel ve ulusal medyanın haber taleplerini yazılı ve(veya) görsel olarak yerine getirilmesi. Haber merkezi basın meslek ilkelerine bağlı olarak görev yapar.


Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Çukurova Üniversitesi haber merkezi İletişim Koordinatörlüğünün yetki ve sorumluluğundadır. Haber merkezinde yazı işleri, haber muhabir(ler)i, görsel sorumlular ve bilgisayar operatörü görev yapar. Haber Merkezi Üniversite bilgi akışını İletişim Koordinatörlüğünün eşgüdüm ve koordinasyonunda sağlar. Her birimden (fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri, meslek yüksekokul sekreterleri, daire başkanlıkları sekreterleri vb.) bir haber temsilcisi görevlendirilir. Bu temsilcilerinin görev ve sorumlulukları Rektörlük İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenir.

Haber temsilcilerinin görevlerinin nitelikleri ve işleyişi:

Her birimdeki haber merkezi temsilcisi birimine ilişkin herhangi bir yenilik, gelişme ve değişimi haber müdürlüğüne bilgi mahiyetinde iletmekle yükümlüdür. Bilgiler temsilci tarafından internet üzerinden haber merkezinin e-mailine (habermerkezi@cu.edu.tr) yazılı olarak iletilecektir. Haber merkezi editörlüğü ilgili bilgileri haber yapıp yapmama kararını verme hakkına sahiptir.

Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) profesyonel bir haber ajansı mantığı ile çalışır. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinden haber merkezi temsilcileri ile görüşür. Editörün denetiminde oluşturulan haberler web sayfasına yerleştirilirken, ulusal ve yerel medyaya e-mail ve faksla iletilir.


ÇÜHM'in Çalışma İlkeleri

• ÇÜHM, Üniversiteye ilişkin doğru ve eksiksiz haber verme amacı güder.
• ÇÜHM, Üniversitenin medya alanında temsilcisi olarak ve ona hizmet etmek amacıyla, Üniversite yararı için çalışır.
• ÇÜHM, Çukurova Üniversitesinin öncelikle yerel ve Ulusal bazda doğru ve etkili biçimde tanınmasına yardımcı olur.
• ÇÜHM, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri olarak, ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, insan haklarına saygı, Atatürk milliyetçiliği, laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti ilkelerini benimser.

iletisim1
İletişim Koordinatörü:

Doç.Dr. Nüket E.Ergeç (İletişim Fakültesi- Radyo-TV ve Sinema Bölüm Başkanı)
nergec@gmail.com, nergec@cu.edu.tr
Tlf-fax:0 322 338 70 70
http://www.cukurova.edu.tr/fakulteler/iletisim/index.html

 

 

 

 

iletisim1
Yazı İşleri:

Arş.Grv. Dr. Murat Ertan Doğan (İletişim Fakültesi- Radyo-TV ve Sinema )
mertandogan@gmail.com 

 

 
iletisim1

iletisim1

 Haber Sorumluları:

Arş.Grv.Batu Anadolu (İletişim Fakültesi- Radyo-TV ve Sinema )
banadolu@live.com

Elif Pınar Aybay
aybayelif@hotmail.com


 

 

 

iletisim1Görsel Sorumlu:

Fatih Eray
fatiheray@cu.edu.tr 

 

 

 

 

iletisim1WEB Sorumlusu :

Arzu Korkulu İşler
Uzman
akorkulu@cu.edu.tr 

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi