Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

1. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Sempozyumu

 

 

 

Adana (ÇÜHM) -

13.05.2013

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  ve Adana-Osmaniye Tabip Odası tarafından düzenlenen "Kadın ve Yalnızlık" temalı 1. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Sempozyumu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipokrat Salonunda gerçekleştrildi. Tıp Fakültesi Hipokrat Salonunda düzenlenen sempozyuma, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Seyhan Tükel,Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali İhsan Ökten ve çok sayıda hocalar katıldı.

Adana Tabip Odası Onursal üyesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. H. Neslihan Önen Mungan açılış konuşmasında, Yılardır yalnız bırakılan, yalnızlıkları kaderleri, yalnızlıkları doğası gibi kabul edilen kadınalar, erkekler sünnet olduklarında şaşşalı törenler yapılırken ve kalınlaşan sesleri ve yeni çıkan bıyıkları ile öğünürken,memeleri büyümeye başladığında onları omuzlarını kısarak, sırtlarını eğerek saklamaya çalışan, kanlı bezlerini defalarca sarıp kimsye göstermeden atacak yer arayan, anne olabilmenin mucize belirtisi olan ilk adetlerinden utanan, ömürleri bir et parçacağı için değerli kılınan, emanet edilen bu değerine başkaları zarar verdiği zaman yine kendisinin suçlandığı, evinde, işinde hep yalnız olan kadınlarımızı anlattı. Yolunda gitmeyen işlerde ilk suçlanan, uğursuz sayılan, çocuğun cinsiyetinden bile sorumlu tutulan kadınlarımızı belirten Prof.Dr. Mungan, herşeyimizi paylaşan ve gerçekte bizim hiçbir şeyini paylaşamadığımız kadınlarımızı ifade etti.

Aşk için, töre için, tören için, çocuk doğurduğu için, çocuk doğuramadığı için, ekmek parası uğruna, bazende sadece sevdiği veya sevildiği için yitirdiğimiz ve bundan sonra hiçbirini yitirmek istemediğimiz yürekli ve yalnız kadınlarımızı Prof. Dr. Mungan ve sempozyum katılımcıları alkışladı.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel , Türkiye’nin 1985’te imzaladığı kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ile ilgili Uluslararası sözleşme, kadınlara cinsiyet ayrımı gözetmeksizin siyasette, eğitimde, çalışma ve aile hayatında,  kısaca her  alanda eşitlik sağlayan bir sözleşme olduğunu belirtti.  Prof. Dr. Tükel,  bütün bu sözleşmeler, yasal düzenlemeler, kadınların değişik meslek dallarında ilerlemelerine olanak verdiğini, bugün ülkemizde pek çok meslek alanında, kadınlar varlıklarını, güçlerini gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Tükel, Tablonun yüz ağartıcı bu yanının dışında değişik mesleklerde başarılı olan kadınların birçok yazılı olmayan sorunla karşılaştıkları da bilinen gerçekler olduğunu söyledi.

Prof.Dr. Tükel, Türkiye'de değişen sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlere karşın, değişmeyen "kadın olma gerçeği", kadının tüm toplumsal ilişkilerini belirlemektedir, dedi. Çok güçlü ataerkil aile yapısı, cinsiyet ayrımını, kadın için geçerli kuralları ve rolleri oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Tükel,  bu toplumsal yapıda, kadın için evlilik ve aile sorumlulukları vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade etti.  Prof. Dr.Tükel, Çalışan kadının ailedeki sorumlulukları, çalışma alanındaki sorumlulukları ile birlikte bir insanın değil birden çok insanın yürütmesi gereken işleri tek başına üstlenme başarısını göstermesini gerektiği, tek kişilik ordu olarak çalışan kadın çıkmaktadır karşımıza, dedi.  

 Çalışan kadının temel sorunlarının kadın hekimler açısından nasıl olduğu, çözümlerin neler olabileceği bu tür bilimsel toplantılarla ortaya konacağını belirten Prof. Dr. Tükel, aynı şekilde kadın sağlığı konusunda tarama hizmetleri ve destekleyici çabaların ve bu hizmetlere ilişkin kurumların durumlarının değerlendirilmesi de öğreneceklerimiz içerisinde olduğunu belirtti.
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Doktor Ali İhsan Ökten konuşmasına başlamadan önce kadın temasını anlatan slayt gösterisini katılımcılarla  paylaştı. Dr. Ökten, geçmişten günümüze kadınlara büyük haksızlıklar yapıldığını belirtti. Günümüzde kadınların sadece şiddet olaylarıyla gündeme geldiğini belirten Doktor Ökten, tarihsel süreçte de kadınların haksızlıklara uğradığını belirtti. Doktor Ökten, bugünkü panelin  kadının uğradığı şiddetin, eşitsizliğin, ikinci sınıf vatandaş muamelesi olarak görülmelerinin, kendi bedenleri üzerilerinde kendi haklarına sahip olamamalarının nedenlerinin tartışılacağını belirtti.

“Çıplak Kadın Yalnız Kadın”, “Kadın ve Eşitlik”, “Kadınları Engeller Yıldırmıyor”, “Bedenimiz, Neredeyiz, Neler Yapabiliriz”, “Hukukçu Gözüyle Eşitlik”, “Kadının Penceresinden Meslekte Eşitlik”, “Kadının Penceresinden Hayatta Eşitlik”, “Şiddete Uğrayan Kadın”, “Kariyer Yapan Kadının Sorunları”, “Ruhumuz, Tehditler, Artılar ve Eksilerle Ayaktayız”, “Erişkin Kadın Aşılaması”, “Kadında Periyodik Sağlık Muayenesi” konu başlıklarında konuşmalar yapıldı.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi