Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı Gerçekleştirildi

 

 

Adana (ÇÜHM) -

21.05.2013

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı” Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde gerçekleştirildi. Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan,  Ak Parti Adana Milletvekili Şükrü Erdinç, Bilim ve  Teknoloji Genel Müdürü Doç.Dr. Cevahir Uzkurt, Adana Vali Vekili Durmuş Gençer, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar,  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Metin Yavuz, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Kazım Barışık, çok sayıda üniversitenin yöneticileri ve akademisyenleri  katıldı.

Açılış konuşmaları öncesinde gösterilen  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tanıtım filmi katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlenildi.

Adana Vali Vekili Durmuş Gencer, ülkemizin 90 yıl önce emperyalist güçler tarafından işgal edildiğini, o dönemde ülkemizde sanayi ve teknolojinin olmadığını, fakat elimizde imanlı bir işgücünün, “insanın” var olduğunu ifade etti. Vali Vekili Gencer, bugün akıl, bilim-sanayi ve teknoloji denildiğinde üniversiteleri üretimin, kalkınmanın içine katmadan hedeflere ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtti. Günümüzü “yenilikleri alma, araştırma geliştirmeleri teknolojiye çevirme çağı” olarak nitelendiren Vali Vekili Gencer, bu doğrultuda Kamu Kurumlarının yapısal değişimler yaşadığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştiğini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşerı Prof. Dr. Ersan Aslan açılış konuşmasında, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için  öncelikli olarak bir kalkınmışlık düzeyini yakalaması ve söz konusu düzeyi sürdürülebilir kılması gerektiğini belirtti.  Kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinin kurulması ve paylaşımlarının yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirten Müsteşar Prof. Dr. Aslan, Türkiye’de bulunan 172 Üniversitede önemli çalışmalar yapıldığını, bununla birlikte paylaşımlarının arttırılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Aslan, artık üniversite öğretim elemanlarının odada oturma zamanının geçtiğini, üniversitede bulunan akademisyenler ve araştırmacıların sektöre taşınması gerektiğini söyledi.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt, Kamu Kurumlarının üniversite - sanayi işbirliğini geliştirme ve kurumsallaştırmaya yönelik çeşitli adımlar attığını belirtti.  Doç. Dr. Uzkurt söz konusu çalışmaların bir kısmının kurumsal Ar-Ge ve inovasyon desteklerini içerdiğini söyledi. Ülkemizde önemli Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin bulunduğunu belirten Doç. Dr. Uzkurt, üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmek için kurulmuş  50 tam zamanlı çalışana eş değer nitelikte araştırmacı çalıştıran, Ar-Ge alt yapıları ve Ar-Ge  merkezlerinin faaliyette olduğunu söyledi.

Toplantıya panelist olarak katılan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana’nın ithalat-ihracat rakamlarına bakıldığında Küresel Ekonomik Krizden etkilenmesine rağmen Çukurova Bölgesinde bir dinamizm olduğunu ifade etti. Bölgenin altyapı ve kültürel eksiklerine rağmen Ar-Ge konusunda önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesinde 2008-2013 yılları arasında 21 adet San-Tez projesi alındığını ve Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projelerine kendi öz-kaynaklarından yılda yaklaşık 9 Milyon TL kaynak aktardığını belirtti. Çukurova Üniversitesinin  TÜBİTAK’tan en fazla sayıda proje alan 5. üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kibar,  proje başvurularındaki başarı oranının yaklaşık %30 olduğunu söyledi. Öğretim üyesi sayısının  son yıllarda artmamasına rağmen toplam yayın sayılarının  arttığını belirten Prof. Dr. Kibar, Çukurova Üniversitesinin Türkiye’deki üniversiteler içerisinde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında 10’uncu, yıllık toplam yayın sayısında ise 13’üncü sırada olduğunu söyledi. Çukurova Üniversitesi'nin Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi kapsamında değerlendirilen 168 üniversite arasında 20’nci sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Kibar,  söz konusu değerlendirme içerisinde üniversite olarak üzerinde durulması gereken noktanın “Fikri Mülkiyetler” ve özellikle “Patent” olduğunu belirtti.

Adana’nın patent başvurularında bulunduğu sıranın, bölgenin büyüklüğü ve potansiyeli ile orantılı olmadığını belirten Prof. Dr.  Kibar, bu konunun bölgede Üniversite-Sanayi işbirliği ve Ar-Ge  sorunları arasında ilk sıralarda geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Kibar, Üniversite - sanayi işbirliğinin kurumsal bazda kurulamamasının bir nedeninin de, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu belirtti.

Ülkemiz ve bölgemizdeki KOBİ’lerin çok büyük bir kısmının düşük teknoloji ve teknolojik ilerlemeyi hedefleyen gruba girdiğini belirten Prof. Dr. Kibar, yüksek teknoloji ve ilerleme gösteren birinci ve ikinci kategoride çok az KOBİ bulunduğunu belirtti. Bu durumun Üniversite-sanayi işbirliğindeki önemli kısıtlardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Kibar, firmaların özgün teknoloji üretmek yerine hazır teknolojileri transfer etmeyi tercih ettiklerini belirtti. Üniversitelerin sanayi ile işbirliğinin eksikliği konusunda eleştiriler aldıklarını ve bunların kısmen haklı olduğunu da gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Kibar, sanayi sektörünün de işbirliği ve Ar-Ge konusunda da ciddi eksikleri ve sıkıntıları bulunduğunu söyledi.

Toplantıda söz alan Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Kadir Aydın, Çukurova TGB’nin kuruluş amacı hakkında bilgi verdi. TGB’nin Türkiye ve Adana’daki ileri teknoloji araştırmaları ve çalışmalarını destek vererek ilerletmeyi amaçladığını belirten Prof. Dr. Kadir Aydın, aynı zamanda teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği destekleyerek, yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunmanın da hedefleri arasında yer aldığını ifade etti. Mevcut şirketlerin sayılarını artırmak, ileri teknolojiyi kullanan şirketlere üniversite içerisinde  araştırma ortamı yaratmak ve yatırım yapmalarını teşvik etmeye yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Prof. Dr. Aydın, TGB’nin bu doğrultuda araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, Ar-Ge, yazılım yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların bölgede yer almaları için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak üzere çalışmalar yaptığını ifade etti.

Prof. Dr. Aydın Çukurova Teknokent de yazılım, endüstriyel/ otomasyon, mekatronik, telekomünikasyon, savunma sanayisi, güvenlik, mobil cihaz yazılımı ve ofis cihazları üzerine çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti. Çukurova Teknokentin yakın dönem hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Prof. Dr. Aydın, Teknokent’in başlayacak olan B ve C Blok inşaatlarının en kısa sürede tamamlanacağını, Teknokent Firmalarına ve Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezine destek sağlamak amacıyla Teknokent arazisi üzerine Yap-İşlet-Devret yöntemiyle 4 veya 5 yıldızlı bir otel yaptırılmasının hedeflendiğini söyledi. Teknokent arazisi üzerinde yap-işlet-devret yöntemiyle yeni Ar-Ge Merkezlerinin kurulması sağlanacağını ifade eden Prof. Dr. Aydın, aynı zamanda Çukurova Bölgesinden yapılan patent başvurularını arttırabilmek ve patent başvurusu yapacaklara patent tarama ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan Türk Patent Enstitüsü desteğiyle bir Patent Ofisi kurulacağını müjdeledi. 2011 yılı verilerine göre yapılan 2013 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksinde 29,04 puanla 24. sırada yer alan Çukurova Teknokent’in ilk 20 arasına girmesini hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Aydın, 2023’de 50 adedi Akademisyen ortaklı firma, 60 adedi Kuluçka firması olmak üzere en az 200 adet Ar-Ge firmasına ve en az 500 adet Ar-Ge personeli sayısına ulaşılmasını, Teknokent firmalarınca yıllık en az 20 milyon $ ihracat yapılmasını, Teknokent firmalarınca yılda en az 15 patent alınmasını, yılda en az 100’ün üzerinde Öğretim Elemanının Teknokent Firmalarına danışmanlık hizmeti vermesini amaç edindiklerini söyledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (O.S.B) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, konuşmasında sanayici açısından üniversite-sanayi işbirliğine ilişkin sorunlara değindi. Yönetim Kurulu Başkanı Sütçü,  öğretim elemanlarının genellikle uygulama merkezlerinin olmaması ve sanayi ile de ortak çalışma yapma imkanlarının sınırlı olması nedeniyle uygulamaya ilişkin eksiklerinin olduğunu belirtti. Üniversitelerin asil görevlerinden olan sanayiye kalifiye eleman yetiştirmek ve araştırma yapmak bağlamında personel konusunda yetersiz kaldıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Sütçü, üniversitelerin çok zengin bir laboratuvar ve kütüphane donanınımlarının bulunduğunu düşünmediğini ifade etti. Üniversitelerin araştırma imkanlarını sanayiye sürekli duyuramadığının altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Sütçü,  üniversitelerdeki eğitim sisteminin değişen teknolojiye hızla ayak uyduramadığını ve üniversiteye sorunlar aktarıldığında bürokratik engellerle karşılaşmalarının sanayicilerin güveninin kırılmasına neden olduğunu söyledi. Ortak projelerin finansmanına erişimdeki bürokratik süreçlerin fazla olması ve işbirliğine ilişkin öncelikli alanların belirlenememesinin, sanayicilerin söz konusu alanlara yönlendirilmemesine neden olduğunun altını çizen Başkan Sütçü, üniversitelerde sanayinin sorunlarını çözecek yeterli düzeyde araç-gereç bulunmadığını ve üniversitelerin çevre üniversitelerle araştırma potansiyellerini birleştirip sanayiye imkan yaratmaları gerektiğini ifade etti.

Toplantı panelistlerden Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süha Aydın, Mersin Tarsus O.S.B Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut'un konuşmalarının ardından katılımcılarının sorularının yanıtlanması ve plaket töreninin yapılmasıyla sona erdi.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi