Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Sunduğu İmkanlar...

 

 

Adana (ÇÜHM) -

09.10.2013

Kariyer  Planlama  Araştırma ve Uygulama  Merkezi Müdürü  Prof. Dr. Nejat Erk ile Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Ç.Ü. Kariyer Planlama ve  Araştırma ve uygulama Merkezi ne zaman kuruldu ve misyonundan baheseder misiniz?

Çukurova Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAPAUM), 2006 yılında       çıkarılan bir yönetmelikle hukuki yapılanmasını tamamlarken, ilk atama 2012 yılında gerçekleşti. KAPAUM' un amacı ilgili yönetmelikte,  ‘Öğrencilere liderlik, motivasyon, takım çalışması yapma becerileri kazandırmak,  Öğrencilere eğitim-öğretim sürecinde ders seçimi, bilgisayar ve yabancı dil becerilerini arttırma konularında yardım etmek,  İş yeri yöneticileri ile öğrencileri bir araya getirerek, öğrencilerin istihdam olanaklarını arttırmak,  kariyer fuarları düzenlemek,  İş seçimi ve eğilim belirleme çabalarını lisans öğretimi süresince sürdürmek,  Mezuniyet sonrası öğrencileri izlemek,  Öğrencileri lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına yönlendirmek, Mezun öğrencilere iş başvurusu ve mülakat teknikleri konularında yardımcı olmak olarak tanımlanmıştır.

 

 

Zaman içinde yapılan çalışmalar sonucu faaliyet kapsam genişletilmiş ve gelinen noktada amaç aşağıdaki biçimde tanımlanabilir.

Yani amacımız, üniversite öğrencileri, işverenler, üniversitemiz mezunları ve öğretim üyeleri arasında kariyer yaşamına dayalı iletişim ve paylaşımı artırarak, mezunların istihdam olanaklarını geliştirmek, işverenlere yetkin meslek elemanı temin etmek, üniversite öğrencilerini erken dönemde mesleğe yönlendirmek ve öğretim üyelerine iş dünyası gelişmeleri hakkında güncel ve yansız bilgi aktarımını sağlamak.

Kariyer Planlama ve Araştırma Merkezi nerde ve kaç kişilik bir ekiple öğrencilere hizmet veriyor?

KAPAUM ofis yapılanmasını tamamlama aşamasında olup, bugünkü yapısı ile Doç. Dr. Bahattin Karademir ve Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök’ün Müdür Yardımcılığı katkıları ile bilgisayar network ve dökümantasyon çalışmalarının son aşamasındadır.  Bu aşama sonrası her fakülte içinde KAPAUM ofisleri yapılandırılarak öğrenci ve Öğretim Üyelerimize etkin hizmet sunulmaya başlanılacaktır.

KAPAUM danışma kurulumuzda Tarkan Kulak, Dr. İbrahim İnan, Hafize Kargı, Ali Münif Yeğenağa, Alper Tansel, Mehmet Buldurgan, Hürdoğan Soykan, Mehmet Erel, Haşim Meydan, Serdar Aksoy gibi saygın bürokrat ve iş adamları yer almaktadır.

Kariyer Planlama ve  Araştırma Merkezi öğrencilere ne gibi imkanlar sunuyor?

Kariyer Merkezi olarak dört farklı alanda hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Bunlar sırası ile: ‘öğrencilere yönelik hizmetler’, ‘işverenlere yönelik hizmetler’, ‘mezunlara yönelik hizmetler’, ‘öğretim üyelerine yönelik hizmetler’ dir.

Bu temel hizmet alanlarında sürdürülecek çabalara daha detay kazandırırsak, öğrencilere yönelik hizmetler:

 1. Fakülteler bazında öğrenci iş alanı eğilimlerinin belirlenmesi
 2. Fakülteler bazında belirlenen iş alanlarına yönelik yetkinliklerin belirlemesi
 3. 2011-2012 eğitim öğretim yılında bilgisayar tabanlı iş alanı eğilim uygulamasına geçiş
 4. 2011-2012 eğitim öğretim yılından başlayarak öğrencilerde saptanan yetkinlik -yetersizlik alanlarının saptanması
 5. 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren 15 yetkinlik alanında 150 eğitim programı ve değerlendirmesine başlama.
 6. Özgeçmiş hazırlama
 7. İş görüşmesi (mülakat) teknikleri
 8. İş yerleri, iş koşulları veri bankası
 9. Kişisel gelişim seminerleri
 10. Staj yönlendirme çalıştayları
 11. Kariyer planlama çalıştayları
 12. İş kurma (girişimcilik) danışmanlığı
 13. Kariyer planlaması kütüphanesi oluşturmak
 14. Lisansüstü eğitim alanında yönlendirme
 15. Kariyer fuarları düzenlemek olarak özetlenebilir.

İşverenlere yönelik hizmetler; yerleşke içi iş görüşmeleri düzenleme, kariyer fuarları düzenlemek, motivasyonu yüksek stajyer temini, kısmi statüde iş duyuruları, öğrencileri yönlendirme çalıştayları, ortak proje geliştirme platformu, Uluslararası iş dünyasında gelişmeler çalıştayları düzenlemektir.

Üniversitemiz mezunlarına yönelik hizmetler; kariyer danışmanlığı,İş açıkları alanında yön göstericilik,kısmi statüde iş duyuruları,mesleki yönlendirme çalıştayları, ortak proje geliştirme platformu,uluslararası iş dünyasında gelişmeler çalıştayları, Mezunlar arası iletişim platformu,farklı meslek kollarında ücret skalaları bilgilendirmesi,yaşam boyu eğitim programları,Yurt içi ve dışı lisansüstü eğitim seçenekleri ve burslar.

 

KAPAUM aynı zamanda eğitim öğretim alanında gerekli geri beslemeyi sağlamak amacı ile öğretim üyelerimize şu hizmetleri sunacaktır: üniversite mezunları istihdam eğilimleri, ulusal ve uluslararası düzeyde ders planı trendleri, mezunlarda aranılan genel becerilerin kazandırılması, bilim dalındaki gelişmelerin istihdam edilebilirlilik boyutu, ortak proje geliştirme platformu, uluslararası iş dünyasında gelişmeler çalıştayları, yaşam boyu eğitim programları, yurt içi ve dışı lisansüstü eğitim seçenekleri ve burslar.

Başlıklar halinde sunduğumuz çabaların nasıl bir yol haritasına dayalı olduğunu birkaç kelime ile aktarmada yarar görmekteyim. Üniversitemize kayıt yapan bir öğrenci, yetkinlik envanterleri aracılığı ile bölümü ile ilgili istihdam olanaklarından hangisine daha yatkın olduğunu öğrenerek KAPAUM’la tanışacaktır. Çalışma alanının belirlemesi sonrası, öğrencilerimiz eğitim-öğretim yılı boyunca sunulacak genel yetkinlik kazandırma eğitim programları ile ileride çalışmayı planladığı alana ilişkin ve eksikliği görülen becerileri yapılandırabilme olanağına sahip olacaktır. Böylece lisans eğitiminin başında ilgi alanları tanımlanmış bir öğrenci kitlesi ile daha yüksek motivasyona sahip gençlerle eğitim öğretimin sürdürülmesi amaçlanmaktadır. KAPAUM’un bünyesinde yer alan saygın ve engin iş hayatı deneyimli danışmanlar kurulu aracılığı ile iş hayatı ve öğrencilerimizin bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezun olduktan sonra öğrencilerin yaşadıkları en büyük sorunların iş başvurusu ve mülakat olduğunu biliyoruz. Öğrencilere bu konuda nasıl yardımcı oluyorsunuz kısaca anlatır mısınız?

Öğrencilerimize yönelik özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri en yetkin uzmanlarca, bire bir danışmanlık biçiminde sunulurken, öğrencilerimiz, geleceğe yönelik yetkinlikleri nasıl karşılanması gerektiği konusunda, birinci yılından itibaren destek hizmetleri göreceklerdir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Çukurova Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAPAUM) çalışmalarının 2013 - 2014 güz eğitim öğretim dönemi sonunda hizmetlerini aktif ve yaygın olarak sunacağı duyurusunu yaparak sözlerime son vermek istiyorum. KAPAUM Çukurova Üniversitesi öğrenci, mezun, öğretim üyeleri ve iş hayatına birbirini tamamlayan hizmetler sunarak, kurumumuzun Yükseköğretim alanındaki yerinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi