Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

XIII. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi Gerçekleştirildi

 

 

Adana (ÇÜHM) -

21.05.2013

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Adana Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi ve Çukurova Üniversitesi  Makina Alet Cihaz Tasarım-İmalat Araştırma ve Uygulama Merkezi (MACTİMARUM) tarafından düzenlenen "XIII. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi" Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde gerçekleştirildi. Seminer ve Serginin açılışına Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, Makine Alet Cihaz Tasarım-İmalat Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü  Prof. Dr. İbrahim Deniz Akçalı, Adana Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Hüseyin Atıcı ve Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Mak’ın yanı sıra çok sayıda sanayici ve oda temsilcisi katıldı.

MMO Adana Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, Meslek Odalarının en önemli görev ve amaçlarından birinin, başta mühendisler olmak üzere tüm teknik elemanların eğitimi ile mesleki bilgi, deneyim ve birikiminin arttırılması olduğunu ifade etti. Bir işin insan ile makina arasında paylaştırılması olarak da tanımlanabilen ve yaşamın her alanına giren otomasyonun, bu ilişkiyi fabrikalara, atölyelere, binalara, tesislere kadar soktuğunu belirten MMO Şube Başkanı Atıcı,  makina, elektrik ve elektronik birleşimi olan makina ve cihazların tasarım, üretim, bakım ve onarım süreçlerinin farklı mühendislik disiplinlerinin alanlarına girdiğini ifade etti.

Yirminci yüzyılda sanayi ile ilgili en önemli teknolojik gelişmelerinin başında, imalat yöntemlerinin otomatikleşmesi ve buna bağlı olarak gelişen robot teknolojilerinin geldiğini belirten Başkan Atıcı,  üretimin otomatikleştirilmesi, makineleştirilmesi, süreçlerinin kusursuz yönetiminin bütünüyle mühendislik bilgi ve deneyimi ile ilişkili olduğunu söyledi.

MMO Şube Başkanı Atıcı, endüstriyel alanda rekabetin sadece ürünün fiyatı ile değil kalitesi ve işlevi ile de ölçüldüğünü vurguladı.  Kaliteyi artıran unsurların daha az zamanda, az hata ile yüksek miktarda üretim yapabilmek olduğunu belirten Başkan Atıcı, üretim süreçlerinin daha yüksek kalite ve düşük üretim maliyeti esasına dayanması nedeniyle sanayi kuruluşlarında "otomasyonun"  kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Başkan Atıcı konuşmasında, sanayide tüm dinamiklerin üretiminin otomatikleştirme eğilimine girildiği bir iktisadi sistem ve dönemde yaşanıldığını ifade etti. Başkan Atıcı, üretim süreçlerinde otomasyon olanaklarının daha geniş alanlarda uygulanması ve insan gücünün bu sistemlerin kontrolüne yöneltildiği günümüzde, sanayileşme ile büyüme, kalkınma, gelir dağılımı, istihdam, refah ve verimlilik arasındaki bağların tamamen kopmuş durumda olduğunu belirtti. Sanayide son 12 yılda emek verimliliği artışının % 70 gibi hayli yüksek bir oranda gerçekleşmiş olduğunu vurgulayan Başkan Atıcı,  buna rağmen çalışanların reel ücretlerinin % 12,5 oranında gerilediğini ifade etti.

Çukurova  Üniversitesi Makine Alet Cihaz Tasarım-İmalat Araştırma ve Uygulama Merkezi (MACTİMARUM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Deniz Akçalı,  ileri teknolojinin odak noktalarından olan otomasyon alanında düzenlenen seminer ve sergi yoluyla sanayi, üniversite ve oda topluluklarının buluşturulmasını, bilgi birikimlerinin genişletilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Deniz Akçalı, "Bu yılki temamımız, çevre sorunlarının aşılmasında otomasyon çözümlerinin yanı sıra enerjinin ölçümü ve verimliliğinde otomasyon, kablosuz haberleşmenin temelleri, özel yazılımların otomosyonda değerlendirilmesi, makine güvenliğinde otomasyon kavramları başlıklarıyla birlikte akış ve seviye ölçüm ve denetimi gibi konuları da içermektedir" dedi.

Prof. Dr. Akçalı, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde insan gücünün eğitimi ve sürekliliğinin, toplumların gelişme kaydetmeleri için olmazsa olmaz koşullardan olduğunu ifade etti.

Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, bir sürecin işleyişinde insan faktörünün yerine geçen ve sürecin daha hızlı, daha güvenli ve daha doğru bir şekilde işlemesini sağlayarak insan hayatını kolaylaştıran her türlü yazılım ve/veya donanımıın bir otomasyon sistemi olarak adlandırılabileceğini belirtti. Değişen dünyada, yaşamın ve endüstrinin giderek artan verimlilik, güvenlik ve güvenilirlik gereksinimlerinin otomasyon teknolojilerine geniş uygulama alanları yarattığını ifade eden EMO Şube Başkanı Mak, bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanmasının gelişmekte olan ülkeler için hayati önem olduğunu belirtti.

Günümüzde üretmenin tek başına yeterli olmaktan uzaklaştığını belirten EMO Şube Başkanı Mak, tüm dünyanın açık bir pazar haline geldiği rekabetçi koşullarda üretimi; hızlı, standart, güvenli ve nihayetinde verimli kılmanın, bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. EMO Şube Başkanı Mak, “Endüstride bu zorunluluğun karşılığı şüphesiz ki otomasyondur. Otomasyon işletmeye zaman, kalite, hız ve maliyet azalması olarak geri döner” dedi.Başkan Mak, günümüzün ekonomik anlayışının dayattığı önce tüketim ve kar anlayışının, otomasyon sistemlerinin uygarlığın gelişmesinde ve insanların yaşam standartlarının artmasında oynadığı çok önemli rolün kısıtlanmasına  yol açtığını belirtti.

İki gün süren sergi ve seminerde, farklı alanlarda konusunda deneyimli uzmanlar bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

 

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi