Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Proje Paylaşım Programına Yoğun Katılım.

 

Adana (ÇÜHM) - Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinin sanal ortamda oluşturdukları “Akademik Ağ” 24 Ocak 2013 de Mithat Özsan Amfisinde proje paylaşım etkinliğini gerçekleştirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel’in açılış konuşması ile başlayan etkinlik de 133 adet poster sunuldu. İlginin oldukça yoğun olduğu proje paylaşım programını organize eden Prof. Dr. Cemil Göçmen, açılış konuşmasında “Akademik Ağ”ın bu programla öncelikli olarak disiplinler arası iletişim sağlamayı hedeflediğine değindi. Prof. Dr. Cemil Göçmen yapılan bu etkinlik sayesinde farklı disiplinlerin işbirliği kurabileceklerinin ve ortak projeler üretme konusunda ortam yaratılacağının altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından, Hacettepe üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kansu “Bilimsel Araştırmalarda Temel İlkeler Ve Ülkemizde Ar-Ge Neden Gecikiyor?” başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Emin Kansu konuşmasında üniversite ve bilim, bilimsel araştırma neden yapılmalı, bilim yönetimi, bilimsel araştırmalar için neler gerekli ve Ar-Ge de neler yapmalıyız başlıklı konularda bilgi verdi. Türkiye’de yapılan araştırmaların yüzdelik dilimlerine değinen Prof. Dr. Emin Kansu, 2000 yılına kadar araştırma ve geliştirmeye ayrılan bütçenin çok az olduğunu, son 12 yılda bu alanda büyük gelişmeler gösterildiğini ve  bundan sonraki dönemlerde daha çok araştırma için bütçe imkânı sağlanacağını umut ettiklerini söyledi.

 

“Ben Yerine Biz Olmalıyız.”

Prof. Dr. Emin Kansu “Üniversitede araştırmaların daha çok yapılmasında öğretim elemanlarının önemli rol oynadığını” belirtti. Öğretim elemanlarının objektif, açık, dürüst, alanında uzmanlaşmış, orijinal ve yeniyi bulma konusunda nitelikli, serbest, doğru iletişim kurabilen ve ayrıca sorumluluk sahibi kişiler olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kansu,  öğretim üyelerinin araştırmacının eğitiminde, yönlendirilmesinde, planlama yapmasında ve motivasyonunda etkili olan kişi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kansu öğrenci hoca ilişkilerinde hocaların mentörlük yapmalarının araştırmaların geliştirilmesinde çok önemli olduğunu, aynı zamanda bir üniversitelinin de öncelikle meraklı, doğru soru sormayı ve doğru cevap almayı bilen kişilerden oluşması gerektiği söyledi. Öğrencilerde merak eksikliği olduğunun altını çizen Prof. Dr. Emin Kansu, “bilimsel motivasyonu olmayan öğrencilere zoraki dayatılan araştırmalar yarıda bırakılıyor, bu nedenle araştırma sayısı çok az oluyor” dedi.

Ar-Ge içerikli konuşmasında Ar-Ge’nin Türkiye’de oluşamamasının nedenini sanayi toplumu olmamamıza bağlayan Prof. Dr. Emin Kansu, Türkiye’nin yenilikleri kendisi üretmek yerine sürekli dışardan ithal etmekte olduğunu, bu durumun  bilimde gelişmemize engel teşkil ettiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda araştırmalardaki en büyük eksiklerden birisinin ortaklaşa çalışmalar yapamamamızın olduğunu belirten Prof. Dr. Kansu, “ben yerine biz olmayı öğrenmedikçe ileri gitmemiz gecikir ”dedi. Prof. Dr. Emin Kansu konuşmasının tamamlarken yaptığımız araştırmalarda “‘ben’ yerine ‘biz’ kavramını geliştirerek daha yenilikçi projelere imza atabiliriz” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Çukurova Üniversitesi Akdeniz bölgesinde 1. sırada

Proje Paylaşım Etkinliğinin öğleden sonraki oturumunda TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Fatih Sinan Esen yer aldı. Esen, “Ulusal Akademik Araştırma Destekleri” başlıklı konuşmasında, TÜBİTAK’ın araştırmaları kabulü, projelerin hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konuları ve Türkiye’de kabul edilen projelerin dağılımı konusunda konukları bilgilendirdi. TÜBİTAK olarak araştırmaların son yıllarda çok önemli bir yükseliş gösterdiğini belirten Esen, proje üretim dağılımına bakıldığında Çukurova Üniversitesinin, bölgesel dağılımda Akdeniz bölgesinde 3. sırada olduğunu belirtti. TÜBİTAK’ın Proje kabulünde gerçekleşen aşamalardan söz eden Esen, verilen projelerin yüzde elli altısının son gün teslim edilen projeleri kapsadığını, proje başvurusunun son güne bırakılmaması gerektiğini belitti.

Programın son oturumunda, Çukurova Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayzin Küden tarımsal araştırma geliştirme proje destekleri konusunda konukları bilgilendirdi. Projelerin başlama ve bitiş tarihi belli olan süre içerisinde usul, esas ve materyallerin denetimi konusundaki mevzuatları anlatan Prof. Dr. Ayzin Küden yapılan araştırmalarda hangi masrafların karşılanıp hangilerinin karşılanmadığını konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik kapsamında söz alan Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümünden Doç. Dr. Tunç Tükan katılımcıları, San - Tez  “sanayi tezleri programı” hakkında bilgilendirdi. Üniversite-sanayi iş birliği altında projelerin gelişmesinin ve Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliğinin kamusallaştırılmasının önemine değinen Doç. Dr. Tükan, “San-Tez projesinde öncelikli amaç tez aşamasında olan öğrencilerin bu program kapsamında çalışarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve mesleğe dair geleceğe hazırlayıp alanlarında uzman kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır” dedi.

Etkinliğin son konuşmacısı olan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Caner Enver Özyurt, Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Ağı ve projeleri hakkında konuklara açıklamada bulundu.

Programın kapanış konuşmasının yapan Prof. Dr. Cemil Göçmen katılımcıların görüş ve önerilerini sunmalarının etkinliğin gelişmesinde yardımcı olacağını belirterek herkese katılımlarından dolayı teşekkür etti.

 

 

kişi ziyaret etmiştirÇukurova Üniversitesi Haber Merkezi