Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Kuruldu

 

 

Adana (ÇÜHM) -

16.07.2013

Çukurova  Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Süha Berberoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sayın Hocam, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Biriminin kuruluş amacından kısaca söz eder misiniz?

Çukurova Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi, Rektörlüğe bağlı bir koordinasyon birimidir. Birimimiz TÜBİTAK, SAN-TEZ, KOSGEB, Kalkınma Ajansı vb. ulusal kaynaklı proje destek kurumları ile Avrupa Birliği gibi uluslararası proje fon kaynaklarından üniversitemizin en yüksek oranlarda destek almasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Hocam, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi nerede hizmet vermektedir? Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?

Şu anda geçici olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının üst katında faaliyet gösteriyoruz. Birimde üç kişi çalışıyor, bu sayının yıl sonuna kadar yeni katılımlarla artacağını tahmin ediyoruz.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Biriminden akademisyenler nasıl yararlanabilecekler?

Birimimiz özellikle araştırma desteklerini tek bir çatı altında toplayarak, ulusal ve uluslararası destek fırsatlarının duyurusu, başvurusu, takibi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi konusunda öğretim üyelerimize destek sağlayacak. Bu destek kapsamında, proje hazırlama ve uygulama aşamasındaki teknik konularda seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planlıyoruz. Söz konusu toplantılarda, ilgili destek programının temsilcileri tarafından verilecek eğitimler, ulusal ve uluslararası proje yürütmüş araştırmacıların başarı öykülerinin aktarılması gibi etkinlikler de yer alacak.

Öncelikli faaliyet alanlarımızdan birisi uluslararası proje desteklerini üniversitemize çekmektir. Bu bağlamda, uluslararası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgileri Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi’nden temin edilebilecek.

Yeni oluşturulan birimimiz bünyesinde üniversitenin farklı birimlerini bir araya getiren çok ortaklı ulusal ve uluslararası projelerde proje ekibi oluşturma, varsa müşteri kurum ve proje katılımcıları ile ortak toplantılar düzenleme gibi proje geliştirme faaliyetlerinin de yürütülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, üniversitemizin sanayi, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ilişkilerini geliştirici organizasyonlar yapmayı ve öğretim üyelerimizi bu faaliyetlere dahil etmeyi hedefliyoruz.

Biriminizin orta ve uzun vadeli planlarından kısaca söz eder misiniz?

Birimimizin faaliyetleri doğrultusunda orta vadede üniversitemizde üretilen proje sayısı ve çeşitliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Üniversitemizde yerleşmiş bir TÜBİTAK projeleri kültürü ve deneyimi var. Örnek vermek gerekirse, kuruluşundan günümüze üniversitemizin üretilen TÜBİTAK projeleri sıralamasında Türkiye genelinde 5. sırada olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak, proje  başvurularındaki başarı oranımızın da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizmek gerekir.

Bununla birlikte, üniversitemizde proje çeşitliliğinin artırılması ve farklı kaynaklardan destekler alınabilmesi için Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi olarak çaba göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle de duyuru-tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum.

Uzun vadeli planımızı, bilimsel araştırmalar konusunda üniversitemizin Türkiye’de ilk sıralarda yer almasına katkı sağlamak ve uluslararası tanınırlığını artırmak olarak ifade edebiliriz.

Üniversitemizde üretilen projelerle ilgili görüşlerinizden söz eder misiniz?

Üniversitemizde bir proje yapma kültürü var. Bununla birlikte özellikle sanayi ortaklı projelerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar özellikle SAN-TEZ projeleri üzerinde önemle durmaktadır. Geçen yıl SAN-TEZ programında başvuru sayımız 6 proje ile sınırlı kaldı. Söz konusu rakamın üniversitemizin potansiyelini yansıtmadığını belirtmek isterim. Konusunda uzman, yetenekli ve dinamik öğretim üyelerimizin de desteğiyle proje sayıları kısa sürede artırılabilir. Bu nedenle ilk bilgilendirme faaliyetimizi, Rektör yardımcımız Prof. Dr. Seyhan Tükel ve Prof. Dr. Selahattin Serin’in desteği ile, geçtiğimiz günlerde SAN-TEZ projeleri ile ilgili bir toplantı düzenleyerek gerçekleştirdik.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Projelere destek vermek amacıyla ulusal ve uluslararası fonlarda çok ciddi oranlarda kaynaklar bulunuyor. Günümüzde yenilikçi bir fikir mutlaka bu kaynaklardan birinden destek bulabilmektedir. Önemli olan bu kaynaklardan haberdar olabilmek, uygun formatta bu fikirleri projelendirmek ve yönetebilmektir. Kurulan bu yeni birimin misyonu üniversitemiz öğretim üyelerine bu konularda destek sağlamak ve uzun yıllar bu desteği sürdürecek kurumsal bir yapı oluşturmaktır.   

Röportaj: Elif Pınar Aybay (ÇÜHM, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı)

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi