Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

"Sağlıkta Değişim ve Dönüşüm: Neler oluyor? Paneli Gerçekleştirildi!

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği tarafından düzenlenen "Sağlıkta Değişim ve Dönüşüm: Neler oluyor?"
paneli Çukurova Üniversitesi Akif Kansu konferans salonunda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Adana Tapipler Odası
Başkanın yaptığı panel,  Çukurova Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Kocabaş'ın genel değerlendirmesi
ile başladı.

 

 

iletisim1

Adana (ÇÜHM) -

Panele katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezinden Volkan Yılmaz "Sağlıkta Dönüşüm" başlıklı konuşmasında, sağlık sistemlerinde köklü değişikliklere yol açan sağlıkta reform süreçlerinde, sağlık hizmetlerinin metalaşma seviyesinde bahsetti. Yılmaz, konuşmasında 1940lı yılların sonundan itibaren Türkiye’de gerek sağlık hizmetlerinin kamu eliyle sunulması ve yaygınlaştırılmasında gerekse sağlık hizmetlerine erişimin sosyal sigortalar eliyle sağlanmasında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Konuşmasının devamında Volkan Yılmaz, kamunun sağlık hizmetleri sunumunda geliştirdiği önemli büyüklükteki kapasiteye ve sosyal sigortalar alanında ciddi kurumsallaşma deneyimine rağmen, Türkiye sağlık sisteminin hizmet sunum ve finansman kapasitesi sağlık hizmetlerini tüm yurttaşların erişimine sunmayı başaramadığını ifade etti.

Panelde, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden  Yrd. Doç. Dr. Temmuz Gönç Savran, "Sosyal Bilimci Gözüyle Hekimlere ve Hekimlik Mesleğine Bakış" adlı konuşmasında,  hekimlik mesleğini sosyolojik açıdan ele alarak, mesleğin profesyonelleşme sürecinde son dönemlerde yaşanan değişimlerin hekimler ve toplum açısından sonuçlarını değerlendirdi.

 

iletisim1

Panel, Aydın Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Osman Elbek'in "Sağlıkta Değişen Statü ve Artan Şidde"t adlı konuşması ile devam etti. Dr. Elbek panelde Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak tanımlanan politikalar, Türkiye’de sağlık sektörünün kurumsal yapısında, çalışma ilişkilerinde ve sağlık hizmet sunumunda önemli değişimleri hayata geçirdiğini ifade etti. Diğer yandan bu süreçte sağlıkta şiddet ve sağlığın piyasalaşması konuları hekim örgütlerinin ve akademik çalışmaların gündemine giren en önemli konular arasında yer aldığını belirten Dr. Elbek, sağlık ortamında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekti. Panel, izleycilerin panelistlere sormuş olduğu soruların cevaplanması ile sona erdi.

 

iletisim1

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi