Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

SANTEZ Projeleri Başvuru ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

 

 

Adana (ÇÜHM) -

05.06.2013

Çukurova Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen “SANTEZ Projeleri 2013 yılı 2. Dönem Başvuru ve Bilgi toplantısı” İ. Akif Kansu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin ve Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Sanayi Tezleri Projeleri (SANTEZ) hakkında bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Ç.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel ve çok sayıda akademisyenin katıldığı toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Toplantıda söz alan Prof. Dr. Berberoğlu, SANTEZ’in amacını, “SANTEZ programının hedefi, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, sanayiye yönelik Ar-Ge personeli sayısının artırılması, mevcut üründe veya üretim yönetiminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir” diyerek özetledi. Projenin bütçe ve zaman koşullarına da değinen Prof. Dr. Berberoğlu,  proje süresinin en fazla 36 ay olduğunu ancak altı ay ek süre verilebildiğini belirtti. SANTEZ Projeleri için ikinci dönem son başvuru süresi 15 Ağustos 2013 olarak açıklandı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde Çukurova Üniversitesi 20. Sırada!

Üniversitelerin ekonomik katkı ve ticarileşme, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim ile girişimcilik ve yenilikçilik kültüründen yola çıkarak hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Çukurova Üniversitesi’nin endeks sıralamasında 20. sırada yer aldığını belirtti. Berberoğlu’nun sunumunda, SANTEZ projelerine başvurmak isteyenlerin http://sagm.sanayi.gov.tr  adresinden edinecekleri proje başvuru formunu eksiksiz doldurarak, başvurularını http://biltek.sanayi.gov.tr   üzerinden elektronik olarak yapabileceklerini ifade etti. Proje başvurusundan sonraki sürecin ön değerlendirme, değerlendirme, sözleşme, ödeme işlemleri, izleme ve denetim, proje sonuçlarının değerlendirilmesi ve kapanış olarak devam ettiğini belirten Prof. Dr. Berberoğlu, üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik projelerin değerlendirilmediğinin altını çizdi.

SANTEZ projesi olarak desteklenen bir projenin yapılan değerlendirmede 70 veya üzeri puan alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Berberoğlu, değerlendirme puanı hesaplanırken, projenin Ar-Ge niteliği ve teknolojik yönü, projenin ekonomik katkısı ve yaygın etkisi, projenin pazar araştırması, izlenecek yöntem, proje ekibinin ve destekleyen kuruluşun yeterliliği, proje süresi ve iş planı ile bütçe ve gerekçeleri başlıkları altında değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Proje yürütücüsü tarafından üç ayda bir Gelişme Raporları ve altı ayda bir Gerçekleşme Raporu hazırlanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Berberoğlu, katılımcıları aynı zamanda proje izleyicisi tarafından altı ayda bir izleme raporu hazırlanarak bakanlığa gönderildiği hakkında bilgilendirdi.

Adana Santez’e En Fazla Proje Hazırlayan 4. Şehir!

SANTEZ Programına 2006 yılında tüm Türkiye’den başvuran proje sayısı 42 ve desteklenen proje sayısı 17 iken bu rakam 2012 yılında yaklaşık 10 kat artarak 2012 yılında 489 başvuruya ulaşmıştır. SANTEZ kapsamında 2006 ile 2012 yılları arasında Ankara’dan 147, İstanbul’da 107, İzmir’de 69 ve Adana’da ise 22 proje desteklemeye yeterli görüldü. Kocaeli ve Konya’dan ise 20’şer proje desteklendi. Çukurova Üniversitesinde 2008 ve 2013 yılları arasında tamamlanan ve devam eden  SANTEZ projelerine toplam 5.779.630 Türk Lirası bütçe tahsis edildi. Çukurova Üniversitesinde üretilen ve kabul gören projelerin 10’u tarım ile ilgili.

SANTEZ bilgilendirme ve başvuru toplantısında Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin, Devlet-Sanayi-Üniversite İşbirliği Modelleri hakkında bir sunum yaptı. İnovasyonun yeni üçlü sarmalı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Serin, “ Üniversiteler giderek artan şekilde girişimci biçiminde, bilgiye dayalı ekonomiye entegre olmaya başlamıştır. Bu değişim, tarafların birbirlerinin rollerini de üstlendikleri, diğer bir deyişle, giderek birbirine yakınlaştıkları ve artık üçlü bir kesişme alanının yaratıldığı bir model ortaya çıkarmıştır. “Triple Helix” diye de bilinen bu üçlü sarmal, son zamanlarda üzerinde en fazla durulan model olmuştur. Bu modelde üç ana unsur vardır; mikro seviyede ‘aktörler’ mezo seviyede ‘kurumsallaşmış yapılar’ ve makro seviyede de ‘kanun kural ve yönergelerdir’” dedi.

Prof. Dr. Selahattin Serin sunumunda yurt içinde TÜBİTAK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Sanayi Bakanlığı, KOSGEB ve Tarım Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşların bu tür projelere destek imkanları sunduğunu vurguladı.

SANTEZ’in 5 Temmuz 2007 tarih ve 26573 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Serin, “SANTEZ programının amacı üniversite- sanayi işbirliğini geliştirmek, sanayicilerimizin üniversitelerin bilgi birikiminden yararlanmasını sağlamak, bu işbirliği sayesinde Ar-Ge çalışmaları ile akademik bilginin ürüne dönüşmesini sağlamak, yüksek katma değerli ürün ve üretim yöntemleri geliştirmektir dedi.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi