Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ   Anasayfa
 
  Hakkımızda
  Gündemdekiler
  Etkinlikler
  Röportajlar
  Medyada ÇÜ
  Haber Arşivi
  Haber Bildirim Formu
  İletişim
 
Adres: Çukurova Üniversitesi Haber
Merkezi Sarıçam Adana
Telefon: +90 322 338 70 70
Dahili: 2016
Faks: +90 322 338 70 70
E-posta: habermerkezi@cu.edu.tr

Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirilmesi Toplantısı Çukurova Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

Adana (ÇÜHM) - Devlet, Üniversite ve Sanayi Toplum İçin Bir Arada

Adana Valiliği tarafından düzenlenen Bakanlık-Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı Çukurova, Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen etkinliğe; Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Adana İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, ADASO Başkanı Sadi Sürenkök, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar katıldı.


cami

 

 Özdoğan’dan Değişim Vurgusu

Günümüzde Sanayi işletmelerinin değişen teknolojik, ticari, ekonomik ve ekolojik çevrede faaliyet gösterdiğini belirten Adana İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, bu değişken ortamın bir dizi belirsizliği de beraberinde getirdiğine işaret etti. Özdoğan, “Sanayicilerimiz bu şartlarda faaliyetlerini sürdürmektedirler” dedi.“Böyle Bir Topluluk Umut Verici”

 

ADASO Başkanı Sadi Sürenkök Mithat Özsan Amfisinde gerçekleştirilen Üniversite-Sanayi işbirliği toplantısında konuşmasına başlamadan önce, toplantıya katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Böyle bir topluluk umut verici” dedi. Sürenkök, “2023 hedeflerine ulaşmamız için katma değer teknolojik hedefler üretmemiz gerekiyor. AR-GE çalışmalarına daha çok yatırım yapılmalıdır. Bizim amacımız Çukurova üniversitesi ile daha çok işbirliğinde bulunmak ve bu konuda Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız.” diyerek Çukurova Üniversitesi’nin  Sanayi Odası  için önemli bir paydaş olduğunun altını çizdi.sunum1

sunum2

"Üniversiteler Bilgi ve Düşünce Üretim Kuruluşlarıdır”

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, üniversitelerin toplumsal önemine atıfta bulunarak ”Üniversiteler; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra yeni teknoloji üreterek, teknoloji transfer mekanizmaları geliştirerek ve elde edilen teknolojileri topluma aktararak üretimi gerçekleştirmedeki görevlerini ifa ederler.” dedi. Geçmişte üniversitelerin, sanayi kuruluşlarının ve devletin birbirinden bağımsız çalışmalar ortaya koyarken günümüzde bu üç ayrı kurumun toplum yararına bir araya geldiğini söyleyen Kibar, “Üniversite ve sanayi işbirlikleri birtakım alt başlıklardan oluşacak. Bunlar arasında genel araştırma işbirliğinin dışında bilgi transferi ve eğitim projeleri, araştırma konsorsiyumları ve ortak işbirliği merkezlerinin kurulması yer alıyor.” dedi. İşbirliğinin herkes için faydalı olacağını belirten Kibar, “Bu çalışmalar için eğitim ve araştırma alanlarına finansal destek sağlamak, öğrenciler için fakültelere uygulama alanları açmak ve bu doğrultuda bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.” diyerek Üniversite-sanayi  işbirliğini sağlamak için farklı mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İşbirliği Protokolü İmzalandı

Konuşmaların sonunda Temsa Global A.Ş. ile Çukurova Üniversitesi arasında devam eden işbirliği doğrultusunda bir protokol imzalandı. Üniversite- sanayi işbirliğinin geliştirlmesi hedeflendiği toplantı oturum başkanlığını Prof. Dr. Hamit Serbest'in yaptığı bir panelle devam etti. Panele, Tübitak Elotek Yürütme Komitesi Sekreteri Cemal Zeray, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tekno Girişim Şube Müdürü Haydar Ali Baş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Adana Hizmet Merkezi Müdürü Hamit Sucu ve Çukurova Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın katıldı. Devlet-Üniversite ve Sanayi birlikteliğinin vurgulandığı konuşmalarla panel sona erdi.

Tel: 0 (322) 338 70 70 - 0 (322) 338 60 84/2016 habermerkezi@cu.edu.tr


Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi