Arama Bağlantılar ÇÜ Anasayfa
  HABER MERKEZİ  
 
 
Anasayfa
 
Hakkımızda
 
E-Bülten
 
Röportajlar
  Konuşma Metinleri
  Videolar
  Medyada ÇÜ
 
Haber Arşivi
 
İletişim
 

Tatarlı’da, ‘Sürdürülebilir Yaşam ve Araştırma Merkezi Tasarımı’ Öğrenci Projesi Başladı

 

 

Adana (ÇÜHM) -

21.03.2018

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencileri Bahar yarıyılında Mimari Proje 8 dersi kapsamında ÇÜ kazısı olan Tatarlı Höyük’te “Ceyhan Tatarlı’da Sürdürülebilir Yaşam ve Araştırma Merkezi Tasarımı” konulu projelerine başladı.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeğin, Öğr. Gör. Tolga Uzun ve Arş. Gör. Nur Yılmaz’dan oluşan B grubu koordinatörlüğünde yürütülen çalışma bu konuya ilgi duyan disiplinlerce ilgiyle karşılanırken, ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Tatarlı Höyük Kazıları Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar Girginer projede görev alacak öğrencilere “Çukurova Tarihine Işık Tutan Yerleşim: Tatarlı Höyük”  başlıklı seminer verdi.

Yrd. Doç. Dr. Yeğin “Tatarlı Höyüğü, Çukurova Tarihinin Önemli Miraslarından Biridir.”

Seminerin açılış konuşmasını yapan ÇÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeğin, “Ceyhan’ın Tatarlı Köyü’nde yer alan Tatarlı Höyüğü’nün Çukurova tarihinin önemli miraslarından biri olduğunu hatırlattı.

“Ceyhan Tatarlı’da Sürdürülebilir Yaşam ve Araştırma Merkezi Tasarımı” isimli proje hakkında da bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Yeğin açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Projenin amacı, zengin tarihi mirasın kırsal yaşam ile kesiştiği önemli bir bölge olan Ceyhan Tatarlı Höyüğünü referans alarak, kültürel, sosyal ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlayacak bir merkez tasarlanmasıdır. Ceyhan Tatarlı Höyüğü odak olmak üzere, Çukurova Bölgesi’nin tarihsel, kültürel ve doğal mirasının gelecek nesillere aktarıldığı, araştırma odaklı bir yaşam merkezi tasarlanması proje çalışması kapsamında hedeflenmiştir. Çalışma konusu, seçilen alanların, araştırmacıların, öğrencilerin, köy halkının, ziyaretçilerin bir arada yaşamasına, birlikte vakit geçirmesine, araştırma yapmasına olanak tanıyan bir odak noktası olma özelliği olan ‘Sürdürülebilir Yaşam Merkezi’nin ihtiyaçları ve kapsamı doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesidir. Konu, sürdürülebilir bir anlayışla, yaşama ve sosyal gereksinimler açısından farklı mimari işlevlerin bir arada çözümlendiği, araştırma ortamlarının birlikte organizasyonu biçiminde ele alınacaktır. Bitirme Projesi programı temel olarak; konaklama birimleri, araştırma alanları, toplantı ve seminer salonu, sergi alanları, idari birimler, sosyal tesisler ve servis alanlarından oluşmaktadır. Projede toplam kullanım alanı max. 8000 m2 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, proje ile ilgili ortaya koymuş olduğu fikir ve söylem doğrultusunda yeni işlevler eklemesi beklenmektedir”.

Yrd. Doç. Dr. Girginer: “Tatarlı Höyük Kazısı İnterdisipliner İşbirlikleriyle Sürdürülüyor.”

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Tatarlı Höyük Kazıları Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar Girginer ise, “Zaten Tatarlı Höyük kazısı interdisipliner işbirlikleriyle sürdürülmektedir. Üniversitemizin Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Üniversitemizin arkeolojik kazısıyla ilgili projeler üretmeleri bizi heyecanlandırmıştır. Başarılı bulunan projelerin uygulamasıyla ilgili olasılıklar konusunda Mimarlık Bölümü hocalarımızla işbirliğimiz sürecektir. Mimar adayı öğrencilerimiz Höyük ve bulunduğu mahallede proje alanı seçimi için sorumlu hocalarıyla ziyaretimize gelmiş, arazide ve kazıevinde kendilerine seminerler verilmiş, daha sonra da Tatarlı Höyük kazısının bölge arkeolojisine getirdiği yenilikler konusunda tarafımızdan bir seminer daha verilmiştir”. şeklinde konuştu. Yrd. Doç. Dr. Girginer öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

 

 

kişi ziyaret etmiştir

 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi